درباره ما

تهیه و ارزیابی انواع طرح توجیهی جهت اخذ وام بانکی

طرح های توجیهی بنا به درخواست مجری با میزان وامی که میخواهد یا زمین و یا بر اساس مجوز درخواستی مجری نگارش میشود

نگارش انواع طرح در سال 1395 با تخفیف ویژه 150 هزار تومان می باشد

به روز رسانی انواع طرح های موجود در فروشگاه 70 هزار تومان می باشد

تا زمان تصویب طرح توجیهی نیاز به هر نوع تغییر باشد بدون هزینه انجام میپذیرد

طرح های توجیهی در سالهای مختلف و بنا به نیاز مجریان تهیه شده است که سال تهیه طرح در روی همه طرح ها درج شده است

در همه طرح ها خلاصه کای طرح توجیهی در خلاصه طرح و سرمایه گذاری و منابع تامین آن نوشته شده است

همه اعداد به کار رفته به هزار ریال می باشند یعنی جلوی هر عددی که هزار ریال می باشد سه تا صفر بگذارید تا ریال بشود مثلا 1000 هزار ریال معادل 1000000 ریال می باشد

توضیح میزان وام و کل سرمایه گذاری طرح :

میزان سرمایه گذاری طرح در جدول سرمایه گذاری و منابع تامین آن ذکر شده است و این جدول خلاصه کلی سرمایه ذاری ثابت می باشد

سرمایه گذاری قبلی : سرمایه گذاری است که قبل از شروع به انجام طرح توجیهی و شروع به کار انجام داده اید مثلا سرمایه گذار که میخواهد یک مرغداری احداث کند از قبل زمین را در اختیار داشته است که فقط زمین به عنوا سرمایه گذاری قبلی قید میشود

سرمایه گذاری جدید  : سرمایه ای است که مجری با توان مالی خودش و وام و تسهیلاتی که میگیرد میخواهد کار را انجام داده و تکمیل کند سرمایه گذاری جدید شامل وام و سرمایه ای میشود که مجری خرج میکند تا ساخت طرح اتمام یابد و از سرمایه گذاری معمولا 80 درصد شامل وام میشود و 20 درصد شامل سرمایه گذاری مجری میشود .

نگارش ، تهیه و تدوین طرح توجیهی از زمان اخذ آموزشهای لازم به همراه مجوزهای لازم جهت نگارش و تدوین طرح توجیهی از سال 1388 شروع شد که با توجه به تجربه درخشان و ارائه انواع طرح توجیهی در این مدت نیز فعالیت گسترده ای داشته است .

محدوده فعالیت به تدوین انواع طرح توجیهی از سراسر کشور و همچنین از کشورهای همسایه از جمله افغانستان می باشد .

در تهیه طرح توجیهی ریز گزارشی از مراحل مختلف سرمایه گذاری از ابتدای اجرای طرح تا پرداخت اقساط به مدت 5 سال می پردازد .

ریز گزارش شامل مراحل زیر می باشد :

1- خلاصه طرح 2- معرفی طرح 3- معرفی محصول 4- برآورد میزان محوطه سازی و خیابان کشی 5- برآورد میزان فضای سبز 6- برآورد سالن های تولید، انبارها، تاسیسات 7- برآورد تجهیزات و تاسیسات داخلی ساختمانها 8- برآورد ماشین آلات و تجهیزات اصلی 9- برآورد تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی10- برآورد پرسنل 11- برآورد میزان نوع برق و میزان مصرف12- برآورد فهرست مواد اولیه به همراه قیمت   13- برآورد میزان زمین مورد نیاز 14- برآورد میزان دیوار کشی 15- برآورد روشنائی محوطه   16- برآورد اثاثیه اداری 17- برآورد ماشین آلات حمل و نقل 18-  برآورد سیستم های آتش نشانی 19-  برآورد سیستم های سرمایش و گرمایش 20- برآورد سیستم های تصفیه 21- برآورد نوع سوخت و میزان مصرف22-   برآورد میزان آب مصرفی به تفکیک نوع مصرف 23- برآورد خطوط ارتباطی(تلفن،اینترنت و ...) 24- برآورد سایر تاسیسات مورد نیاز به تفکیک موقعیت کاری 25- برآورد پرسنل غیر تولیدی به تفکیک موقعیت کاری 26-  برآورد حقوق،مزایا و بیمه کارکنان تولیدی 27- برآورد حقوق،مزایا و بیمه کارکنان غیر تولیدی 28 – برآورد مواد مصرفی و بسته بندی موردنیاز 29- فهرست میزان مصرف مواد اولیه با توجه به ظرفیت تولید فهرست قیمت مواد اولیه   30- برآورد هزینه تعمیر 31- برآورد استهلاک دارائی های ثابت  برآورد استهلاک دارائی های متغیر32- برآورد هزینه تعمیر و نگهداری دارائی های به تفکیک   33- برآورد هزینه مطالعات اولیه 34- برآورد هزینه های بازدید و مسافرت 35- برآورد هزینه های موافقت اصولی و دیگر مجوزها 36- برآورد هزینه های مشاوره و مهندسین مشاور 37- برآورد هزینه های مالی اخذ تسهیلات 38- برآورد هزینه های راه اندازی آزمایشی 39- برآورد هزینه های پیش بینی نشده 40- برآورد سرمایه در گردش 41- برآورد نحوه تامین منابع مالی طرح 42-برآورد پیش بینی وام دریافتی متوسط سود سالیانه پرداختی در سالهای 1تا5 متوسط اصل وام پرداختی در سالهای 1 تا 5   جدول زمانبندی اجرای طرح 43-  برآورد نقطه سر به سر طرح 44- برآورد میزان تولید 45- برآورد قیمت تمام شده محصول 46-  برآورد قیمت فروش محصول 47- برآورد سود ویژه برآورد 48- سود ناویژه 49- برآورد بازده سرمایه گذاری 50- برآورد درصد فروش در نقطه سر به سر   51- برآورد پیش بینی سود و زیان طرح برای 5 سال52- برآورد   پیش بینی وجوه نقدی برای 5 سال 53- پیش بینی ترازنامه برای 5 سال 54- ارائه جزوه یا CD آموزشی در صورت نیاز