نگارش بیزینس پلن در فرمت های بانک و ادارات

برآورده کردن میزان سرمایه گذاری

دانلود طرح توجیهی در قالب word و pdf

تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیه

شما اینجا هستید

آخرین محصولات فروشگاه

 • ۱۰۱۴۳ – طرح توجیهی انار ۷۰ هکتار آبان ۹۲

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث باغ انار۷۰ هکتار

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۴۴ – طرح توجیهی فندق ۱۲۰ هکتار آبان ۹۲

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث باغ فندق ۱۲۰ هکتار

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۴۵ – طرح توجیهی باغ کیوی ۴۰ هکتار آبان ۹۲

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث باغ کیوی ۴۰ هکتار به صورت آبیاری قطره ای

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۴۶ – طرح توجیهی باغ گردو ۱.۵ هکتار آبان ۹۲

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث باغ گردو ۱.۵ هکتار به صورت آبیاری قطره ای

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۴۹ – طرح توجیهی باغ گردو یک و صنوبر ۵ هکتار دی ۹۲

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث باغ گردو ۱ هکتار و صنوبر ۵ هکتار به صورت آبیاری قطره ای

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۵۰ – طرح توجیهی باغ پسته سیب انار شلیل ۶ هکتار بهمن ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ ۶.۱ هکتار  سیب , پسته , شلیل , انار به صورت آبیاری قطر ه ای

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۵۱ – طرح توجیهی بادام ۱۰ هکتار اسفند ۹۲

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث باغ بادام به ظرفیت ۱۰ هکتار

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۴۶ – طرح توجیهی باغ گردو ۱.۵ هکتار اردیبهشت ۹۳

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث باغ گردو ۱.۵ هکتار به صورت آبیاری قطره ای

  5,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۵۳ _ طرح توجیهی احداث باغ سیب و گل محمدی ۱۰۰ هکتار شهریور ۹۳

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث باغ سیب و گل محمدی به مساحت ۱۰۰ هکتار به صورت آبیاری قطره ای

  5,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۵۴ – طرح توجیهی صنوبر ۵۰ هکتار مهر ۹۳

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث باغ صنوبر ۵۰ هکتار به صورت آبیاری قطره ای

  5,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۵۵ _طرح توجیهی احداث باغ گل محمدی ۳ هکتار آذر ۹۳

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ گل محمدی ۳ هکتار به صورت آبیاری غرقابی

  5,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۵۶_طرح توجیهی احداث باغ بادام ۱۰۰ باغ پسته ۵۰ ، زرشک ۳۰ و زعفران ۲۰ اصفهان بهمن ۹۳

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ بادام ،پسته ، زرشک و زعفران بمساحت ۱۰۰ هکتار به صورت آبیاری تحت فشار

  5,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۵۷ _ طرح توجیهی احداث باغ پسته ۱۰ هکتاری بهمن ۹۳

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ پسته ۱۰ هکتار به صورت آبیاری قطر ه ای

  5,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۹۴۰۳۱ _طرح توجیهی احداث باغ زیتون دیم بمساحت ۲هکتار

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ زیتون به مساحت ۲ هکتار

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۹۴۰۳۲ _طرح توجیهی احداث باغ کیوی بمساحت ۲۵۵۰ مترمربع

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث باغ کیوی ۲۵۵۰ مترمربع به صورت آبیاری قطره ای

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۹۴۰۳۳ _طرح توجیهی احداث نخلستان بمساحت ۱۰۰ هکتار

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث نخلستان به مساحت ۱۰۰ هکتار

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر