نگارش کسب و کار اینترنتی

برآورده کردن میزان سرمایه گذاری

دانلود طرح توجیهی

تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیه

شما اینجا هستید

آخرین محصولات فروشگاه

 • ۱۱۱۰۱ – طرح توجیهی یونجه و ذرت ۲۲ هکتار آذر ۹۱

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی کشت یونجه در ۱۲ هکتارو ذرت در ۱۰ هکتار

  3,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۳۱۰۲ – طرح توجیهی زعفران ۴ هکتار بسته بندی اردیبهشت ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مزرعه زعفران ۴ هکتار همراه با بسته بندی زعفران

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۲۱۰۵ – طرح توجیهی باغ گردو هلو ماهی زنبور تیر ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ گردو و هلو ۴۹ هکتار به صورت آبیاری قطر ه ای و پرورش ماهی ۴۰ تن با زنبورستان ۲۰۰۰ کندو

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۲۱۰۶ – طرح توجیهی زعفران ۵ هکتار خرداد ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مزرعه زعفران ۵ هکتار همراه با بسته بندی زعفران

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۱۹۴۰۳۱ _طرح توجیهی احداث مزرعه یونجه و جو بمساحت ۸۰ هکتار سال ۹۴

  طرح توجیه فنی و مالی و اقتصادی احداث مزرعه یونجه و جو به مساحت ۸۰ هکتار

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۰۷ – طرح توجیهی گز روغن ۱۰۰ هکتار تیر ۹۱

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی احداث باغ گز روغن ۱۰۰ هکتاری

  3,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۰۸ – طرح توجیهی سیب گردو بادام زرد آلو فندق زرد گیلاس آلبالو ۱۰۰ هکتار شهریور ۹۱

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ ۱۰۰ هکتار  سیب , گردو , بادام , فندق, زردآلو, گیلاس , آلبالو , آلو به صورت آبیاری قطر ه ای

  3,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۰۹- طرح توجیهی گیلاس البالو زردالو ۲ هکتارمرداد ۹۱

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی احداث باغ ۲ هکتاری زردآلو,گیلاس و آلبالو

  3,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۱۱ – طرح توجیهی سیب ۶ هکتار خرداد ۹۱

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی احداث باغ سیب ۶ هکتار به صورت آبیاری قطر ه ای

  3,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۱۴ – طرح توجیهی شاه توت ۲۰ هکتار تیر ۹۱

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ شاه توت ۲۰ هکتار به صورت آبیاری قطر ه ای

  3,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۱۵ – طرح توجیهی گل محمدی ۲۰ هکتار دی ۹۱

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ گل محمدی ۲۰ هکتار به صورت آبیاری قطر ه ای

  3,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۱۷- طرح توجیهی باغ کیوی نیم هکتاری دی ۹۱

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ کیوی نیم هکتار به صورت آبیاری قطر ه ای

  3,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۱۸ – طرح توجیهی ۳هکتار هلو وشلیل بهمن ۹۱

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی احداث باغ ۳ هکتاری هلو وشلیل

  3,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۲۱ – طرح توجیهی باغ زرشک ۵۰ هکتار اردیبهشت ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ زرشک ۵۰ هکتار به صورت آبیاری قطر ه ای

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۲۲ -طرح توجیهی باغ انار ۵۰ هکتاری اردیبهشت ۹۲

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث باغ انار به ظرفیت ۵۰ هکتار

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۲۳ – طرح توجیهی باغ انگور ۸ هکتاری اردیبهشت ۹۲

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث باغ انگور به ظرفیت ۸ هکتار

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۲۴ – طرح توجیهی باغ بادام ۸ هکتاری اردیبهشت ۹۲

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث باغ بادام به ظرفیت ۸ هکتار

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۲۵ – طرح توجیهی باغ بادام ۱۰ هکتاری اردیبهشت ۹۲

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث باغ بادام به ظرفیت ۱۰ هکتار

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۲۶ – طرح توجیهی باغ گردو ۱۰ هکتاری اردیبهشت ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ گردو ۱۰ هکتار به صورت آبیاری قطر ه ای

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۲۷ – طرح توجیهی باغ گردو و بادام ۱۰ هکتاری اردیبهشت ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ بادام ۵ هکتار وگردو ۵ هکتار به صورت آبیاری قطر ه ای

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۲۸ – طرح توجیهی گردو ۱۰.۷ هکتاری اردیبهشت ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ گردو ۱۰.۷ هکتار به صورت آبیاری قطر ه ای

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۲۹ – طرح توجیهی باغ گردو ۳۰ هکتاری تیر ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ گردو ۳۰ هکتار به صورت آبیاری قطر ه ای

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۳۱ – طرح توجیهی باغ جاتروفا ۲۰۰ هکتار خرداد ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ جاتروفا۲۰۰ هکتار به صورت آبیاری قطر ه ای

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۳۲ – طرح توجیهی گل محمدی دیم ۲۰ هکتار مرداد ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ گل محمدی ۲۰ هکتار به صورت دیم

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۳۳ – طرح توجیهی درخت به ۵ هکتار مرداد ۹۲

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث به ۵ هکتار

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر