نگارش کسب و کار اینترنتی

برآورده کردن میزان سرمایه گذاری

دانلود طرح توجیهی

تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیه

شما اینجا هستید

آخرین محصولات فروشگاه

 • ۱۰۱۵۶_طرح توجیهی احداث باغ بادام ۱۰۰ باغ پسته ۵۰ ، زرشک ۳۰ و زعفران ۲۰ اصفهان بهمن ۹۳

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ بادام ،پسته ، زرشک و زعفران بمساحت ۱۰۰ هکتار به صورت آبیاری تحت فشار

  5,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۵۷ _ طرح توجیهی احداث باغ پسته ۱۰ هکتاری بهمن ۹۳

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ پسته ۱۰ هکتار به صورت آبیاری قطر ه ای

  5,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۹۴۰۳۱ _طرح توجیهی احداث باغ زیتون دیم بمساحت ۲هکتار

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ زیتون به مساحت ۲ هکتار

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۹۴۰۳۲ _طرح توجیهی احداث باغ کیوی بمساحت ۲۵۵۰ مترمربع

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث باغ کیوی ۲۵۵۰ مترمربع به صورت آبیاری قطره ای

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۹۴۰۳۳ _طرح توجیهی احداث نخلستان بمساحت ۱۰۰ هکتار

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث نخلستان به مساحت ۱۰۰ هکتار

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۹۴۰۳۴_ طرح توجیهی احداث باغ پسته ۱۰ هکتاری

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ پسته ۱۰ هکتار به صورت آبیاری قطر ه ای

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۹۴۰۵۵ _ طرح توجیهی احداث مزرعه گل محمدی ،آنغوزه و زیره بمساحت ۵۰ هکتار

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی احداث مزرعه گل محمدی، زیره و آنغوزه بمساحت ۵۰  هکتار

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۹۴۰۶۸ _ طرح توجیهی احداث باغ گل محمدی بظرفیت ۱۰ هکتار با سیستم آبیاری تحت فشار

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ گل محمدی ۱۰ هکتار با  سیستم آبیاری تحت فشار

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۹۴۰۶۹ _ طرح توجیهی احداث باغ بادام بمساحت ۳ هکتار با سیستم آبیاری تحت فشار

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ بادام به مساحت ۳ هکتار به صورت آبیاری تحت فشار

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۹۴۰۸۱۰_ طرح توجیهی احداث مزرعه گل محمدی بادام و گیاهان دارویی

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصاد باغ بادام درختی ، گل محمدی و گیاهان دارویی ۱۰۰ هکتار به صورت دیم

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۹۴۰۹۱۲ _ طرح توجیهی احداث مزرعه گندم و باغ هلو و زردآلو بمساحت ۷۰ هکتار تحت فشار

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی احداث مزرعه گندم و باغ هلو و زردآلو به مساحت ۷۰ هکتار بصورت  ابیاری تحت فشار

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۹۴۱۰۱۳ _ طرح توجیهی احداث باغ گل محمدی بمساحت ۵۰ هکتار با سیستم آبیاری تحت فشار

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ گل محمدی ۵۰ هکتار با  سیستم آبیاری تحت فشار

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۹۴۱۱۱۴ _ طرح توجیهی احداث باغ پسته ۴۰ هکتاری به صورت آبیاری تحت فشار

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ پسته ۴۰ هکتار به صورت آبیاری قطر ه ای

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۹۴۱۱۱۵ _ طرح توجیهی احداث باغ مادری انار بمساحت ۲۰ هکتار

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث باغ مادری انار به مساحت ۲۰  هکتار

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۹۴۱۲۱۶ _ طرح توجیهی توسعۀ واحد تولید نهال گواهی شده سال ۹۴

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی طرح توسعه واحد تولید نهال گواهی شده

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۰۵ – طرح توجیهی گردو ۲۰ هکتار تیر ۹۱

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ گردو ۲۰ هکتار به صورت آبیاری قطر ه ای

  3,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر