نگارش بیزینس پلن در فرمت های بانک و ادارات

برآورده کردن میزان سرمایه گذاری

دانلود طرح توجیهی در قالب word و pdf

تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیه

شما اینجا هستید

آخرین محصولات فروشگاه

 • ۲۷۹۶۰۵۰۵ _ طرح توجیهی احداث گوسفند داشتی ۴۰۰ راسی سال ۹۶

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش گوسفند داشتی ۴۰۰ راسی

  12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۶۰۵۰۴ _ طرح توجیهی احداث گوسفند داشتی ۴۰۰ راسی سال ۹۶

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش گوسفند داشتی ۴۰۰ راسی

  12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۶۰۴۰۴ _ طرح توجیهی اصلاح نژاد بز محلی با نژاد آلپاین بظرفیت ۲۰۰ راس سال ۹۶

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی اصلاح نژاد بز محلی با نژادآلپاین  به ظرفیت ۲۰۰راس

  12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۶۰۳۰۳ _ طرح توجیهی پرورش گوسفند داشتی ۷۵۰ راسی سال ۹۶

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی گوسفند داشتی ۷۵۰ راسی

  12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۶۰۳۰۲ _ طرح توجیهی پرورش گوسفند داشتی ۲۰۰۰ راسی سال ۹۶

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی گوسفند داشتی ۲۰۰۰ راسی

  12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۶۰۲۰۱ _ طرح توجیهی گوسفند داشتی ۴۰۰ راسی سال ۹۶

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش گوسفند داشتی ۴۰۰ راسی

  12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۵۰۷۰۷ _ طرح توجیهی طرح توسعه بره پرواری ۵۰۰۰۰ راسی سال ۹۵

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی توسعه پروار بندی بره با ظرفیت ۵۰۰۰۰ راس در دوره و ۲ دوره در سال

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۵۰۷۰۶ _ طرح توجیهی بره پرواری ۱۰۰۰ راسی سال ۹۵

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پروار بندی بره با ظرفیت ۱۰۰۰راس در دوره و ۳ دوره در سال

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۵۰۵۰۴ _ طرح توجیهی بره پرواری ۸۰۰ راسی سال ۹۵

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پروار بندی بره با ظرفیت ۸۰۰ راس در دوره و ۳ دوره در سال

  1,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۵۰۶۰۵ _ طرح توجیهی بره پرواری ۵۰۰ راسی سال ۹۵

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پروار بندی بره با ظرفیت ۵۰۰ راس در دوره و ۳ دوره در سال

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۵۰۴۰۳ _ طرح توجیهی گوسفند داشتی ۲۰۰۰ راسی سال ۹۵

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش   گوسفند داشتی ۲۰۰۰ راسی

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۵۰۲۰۱ _ طرح توجیهی احداث بره پرواری ۴۰۰ راسی سال ۹۵

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پروار بندی بره با ظرفیت ۴۰۰راس در دوره و ۳ دوره در سال

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۶۹۶۱۱۰۴ _ طرح توجیهی گوساله پرواری ۵۰ راسی سمنان سال ۹۶

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی گوساله پرواری ۵۰ راسی

  12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۶۹۶۱۰۰۳ _ طرح توجیهی گوساله پرواری ۳۵ راسی روستایی سال ۹۶

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی گوساله پرواری ۳۵ راسی

  12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۶۹۶۱۰۰۲ _ طرح توجیهی گوساله پرواری ۲۰ راسی روستایی سال ۹۶

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی گوساله پرواری ۲۰ راسی

  12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۶۹۶۰۲۰۱ _ طرح توجیهی گوساله پرواری ۲۰۰ راسی و بره پرواری ۶۰۰ راسی سال ۹۶

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی گوساله پرواری ۲۰۰ راسی بهمراه بره پرواری۶۰۰ راسی

  12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر