نگارش کسب و کار اینترنتی

برآورده کردن میزان سرمایه گذاری

دانلود طرح توجیهی

تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیه

شما اینجا هستید

آخرین محصولات فروشگاه

 • ۴۱۱۰۲ – طرح توجیهی باغ پرندگان مهر ۹۲

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مجموعه باغ پرندگان

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۴۱۱۰۱ – طرح توجیهی مرغ بومی ۵۰۰۰ قطعه آذر ۹۱

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مرغ بومی تخمگذار به ظرفیت ۵۰۰۰ قطعه در دوره

  3,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۴۰۱۱۰ – طرح توجیهی بوقلمون ۵۰۰۰ مهر ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بوقلمون با ظرفیت ۵۰۰۰ قطعه در دوره و ۲دوره در سال

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۴۰۱۰۹ – طرح توجیهی بوقلمون ۲۰۰۰ قطعه شهریور ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بوقلمون با ظرفیت ۲۰۰۰ قطعه در دوره و ۲ دوره در سال

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۴۰۱۰۸ – طرح توجیهی بوقلمون ۱۰۰۰۰ قطعه شهریور ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بوقلمون با ظرفیت ۱۰۰۰۰ قطعه در دوره و ۲ دوره در سال

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۴۰۱۰۷ – طرح توجیهی بوقلمون ۵۰۰ قطعه مرداد ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بوقلمون با ظرفیت ۵۰۰ قطعه در دوره و ۲ دوره در سال

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۴۰۱۰۶ – طرح توجیهی بوقلمون ۵۰۰۰ قطعه اردیبهشت ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بوقلمون با ظرفیت ۵۰۰۰ قطعه در دوره و ۲ دوره در سال

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۴۰۱۰۵ – طرح توجیهی بوقلمون ۲۵۰۰ قطعه اردیبهشت ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بوقلمون با ظرفیت ۲۵۰۰۰ قطعه در دوره و ۲ دوره در سال

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۴۰۱۰۴ -طرح توجیهی بوقلمون ۲۵۰۰۰ قطعه شبستر اسفند ۹۱

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بوقلمون با ظرفیت ۲۵۰۰۰ قطعه در دوره و ۲ دوره در سال

  3,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۴۰۱۰۳ – طرح توجیهی بوقلمون ۱۰۰۰ قطعه مرداد ۹۱

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بوقلمون با ظرفیت ۱۰۰۰ قطعه در دوره و ۲ دوره در سال

  3,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۹۱۰۶ – طرح توجیهی شتر مرغ مولد ۱۱۰۰ قطعه با پرواری و علوفه اردیبهشت ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی شتر مرغ مولد ۱۱۰۰ قطعه با ۱۱۵۰۰ قطعه پرواری با مزرعه ذرت ۷۰ هکتار جو۶۰ هکتار و گندم ۷۰ هکتار

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۸۱۰۲ – طرح توجیهی بلدرچین یک میلیون قطعه بهمن ۹۲

  طرح توجیه فنی و مالی و اقتصادی متجمع بلدرچین گوشتی ۱۰۰۰۰۰۰ قطه ای و مادر ۷۰۰۰۰ قطعه ای به همراه جوجه کشی ,واحد کشتارگاهی , بسته بندی و سردخانه

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۸۱۰۱ -طرح توجیهی بلدرچین ۱۰۰هزار آبان ۹۱

  طرح توجیه فنی و مالی و اقتصادی متجمع  بلدرچین گوشتی ۱۵۰۰۰۰ قطه ای و مادر ۱۰۰۰۰ قطعه ای به همراه جوجه کشی ,واحد کشتارگاهی , بسته بندی و سردخانه

  3,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۷۱۱۲ – طرح توجیهی طیورمادر گوشتی ۳۰ هزار مهر ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی طیور مادر گوشتی با ظرفیت ۳۰۰۰۰ قطعه در دوره

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۷۱۰۹ -طرح توجیهی طیور مادر ۳۰ هزاربا جوجه کشی اردیبهشت ۹۲

  قطعه در دوره به همراه کارخانه جوجه کشی ۴.۵ میلیون قطعه جوجه در سال

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۶۱۵۱ _ طرح توجیهی مرغداری تخمگذار ۲۰ هزار قطعه مرداد ماه ۹۳

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی طیور تخمگذار با ظرفیت ۲۰۰۰۰ قطعه در دوره

  5,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۶۱۵۰ _ طرح توجیهی مرغداری ۲۰ هزار قطعه ای تیرماه ۹۳

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی طیور تخمگذار با ظرفیت ۲۰۰۰۰قطعه در دوره

  5,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۶۱۱۷ – طرح توجیهی طیور تخمگذار ۳۰ هزار مرند آبان ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی طیور تخمگذار با ظرفیت ۳۰۰۰۰ قطعه در دوره

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۶۱۱۶ – طرح توجیهی طیور تخمگذار ۳۰ هزار مهر ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی طیور تخمگذار با ظرفیت ۳۰۰۰۰ قطعه در دوره

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۶۱۱۵ – طرح توجیهی طیور تخمگذار ۶۰ هزار مرداد ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی طیور تخمگذار با ظرفیت ۶۰۰۰۰ قطعه در دوره

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۶۱۱۴ – طرح توجیهی طیورتخمگذار ۳۰ هزار مرداد ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی طیور تخمگذار با ظرفیت ۳۰۰۰۰ قطعه در دوره

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۶۱۱۳ – طرح توجیهی طیور تخمگذارظرفیت ۳۰ هزار اسفند ۹۱

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی طیور تخمگذار با ظرفیت ۳۰۰۰۰ قطعه در دوره

  3,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۵۱۴۲ – طرح توجیهی پرورش طیور گوشتی به ظرفیت ۱۵۰هزار قطعه اسفند ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی طیور گوشتی با ظرفیت ۱۵۰ هزار قطعه ۴ دوره در سال

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۵۱۴۱ – طرح توجیهی پرورش طیورگوشتی به ظرفیت ۲۰ هزار اتوماتیک بهمن ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی طیور گوشتی با ظرفیت ۲۰۰۰۰ قطعه در دوره و ۴ دوره در سال

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۵۱۴۰ – طرح توجیهی پرورش طیور گوشتی به ظرفیت ۲۰ هزار دی ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی طیور گوشتی با ظرفیت ۲۰۰۰۰ قطعه ۴ دوره در سال

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر