نگارش بیزینس پلن در فرمت های بانک و ادارات

برآورده کردن میزان سرمایه گذاری

دانلود طرح توجیهی در قالب word و pdf

تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیه

شما اینجا هستید

آخرین محصولات فروشگاه

 • ۳۶۱۵۰ _ طرح توجیهی مرغداری ۲۰ هزار قطعه ای تیرماه ۹۳

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی طیور تخمگذار با ظرفیت ۲۰۰۰۰قطعه در دوره

  5,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۶۱۱۷ – طرح توجیهی طیور تخمگذار ۳۰ هزار مرند آبان ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی طیور تخمگذار با ظرفیت ۳۰۰۰۰ قطعه در دوره

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۶۱۱۶ – طرح توجیهی طیور تخمگذار ۳۰ هزار مهر ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی طیور تخمگذار با ظرفیت ۳۰۰۰۰ قطعه در دوره

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۶۱۱۵ – طرح توجیهی طیور تخمگذار ۶۰ هزار مرداد ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی طیور تخمگذار با ظرفیت ۶۰۰۰۰ قطعه در دوره

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۶۱۱۴ – طرح توجیهی طیورتخمگذار ۳۰ هزار مرداد ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی طیور تخمگذار با ظرفیت ۳۰۰۰۰ قطعه در دوره

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۶۱۱۳ – طرح توجیهی طیور تخمگذارظرفیت ۳۰ هزار اسفند ۹۱

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی طیور تخمگذار با ظرفیت ۳۰۰۰۰ قطعه در دوره

  3,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۵۱۴۲ – طرح توجیهی پرورش طیور گوشتی به ظرفیت ۱۵۰هزار قطعه اسفند ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی طیور گوشتی با ظرفیت ۱۵۰ هزار قطعه ۴ دوره در سال

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۵۱۴۱ – طرح توجیهی پرورش طیورگوشتی به ظرفیت ۲۰ هزار اتوماتیک بهمن ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی طیور گوشتی با ظرفیت ۲۰۰۰۰ قطعه در دوره و ۴ دوره در سال

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۵۱۴۰ – طرح توجیهی پرورش طیور گوشتی به ظرفیت ۲۰ هزار دی ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی طیور گوشتی با ظرفیت ۲۰۰۰۰ قطعه ۴ دوره در سال

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۵۱۳۹ – طرح توجیهی پرورش طیورگوشتی به ظرفیت ۴۰ هزار به ریال آبان ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی طیور گوشتی با ظرفیت ۴۰۰۰۰ قطعه در دوره و ۴ دوره در سال

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۵۱۳۸ – طرح توجیهی پرورش طیور گوشتی به ظرفیت ۲۰ هزار آذر ۹۲

         طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی طیور گوشتی با ظرفیت ۲۰۰۰۰ قطعه در دوره و ۴ دوره در سال

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۵۱۳۷ – طرح توجیهی طیور گوشتی به ظرفیت ۱۰ هزار آبان ۹۲

         طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی طیور گوشتی با ظرفیت ۱۰۰۰۰ قطعه در دوره و ۴ دوره در سال

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۵۱۳۶ – طرح توجیهی پرورش طیور گوشتی به ظرفیت ۲۰ هزار آبان ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی طیور گوشتی با ظرفیت ۲۰۰۰۰ قطعه در دوره و ۴ دوره در سال

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۵۱۳۵ – طرح توجیهی پرورش طیور گوشتی به ظرفیت ۳۰ هزار آبان ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی طیور گوشتی با ظرفیت ۳۰۰۰۰ قطعه در دوره و ۴ دوره در سال

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۵۱۳۲ – طرح توجیهی پرورش طیور گوشتی به ظرفیت ۳۰ هزار مرند خرداد ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی طیور گوشتی با ظرفیت ۳۰۰۰۰ قطعه در دوره و ۴ دوره در سال

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۳۵۱۳۰ – طرح توجیهی پرورش طیور گوشتیبه ظرفیت ۶۰ هزار مرداد ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی طیور گوشتی با ظرفیت ۶۰۰۰۰ قطعه در دوره و ۴ دوره در سال

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر