نگارش کسب و کار اینترنتی

برآورده کردن میزان سرمایه گذاری

دانلود طرح توجیهی

تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیه

شما اینجا هستید

آخرین محصولات فروشگاه

 • ۳۰۹۶۱۰۰۱ – طرح توجیهی پرورش زنبور عسل بظرفیت ۵۰۰ کندو سال ۹۶

   

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی پرورش زنبور عسل به ظرفیت۵۰۰ کندو

  12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۸۹۶۱۰۰۴ -طرح توجیهی پرورش سگ نگهبان و محافظ آموزش دیده ۵۰ قلاده سال ۹۶

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش سگ نگهبان و محافظ آموزش دیده  بظرفیت ۵۰  قلاده

  12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۸۹۶۱۰۰۳- پرورش اسب اصیل عربی به ظرفیت ۱۰ راس سال ۹۶

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش اسب به ظرفیت ۱۰  راس

  12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۸۹۶۰۶۰۲-طرح توجیهی گاومیش پرواری ۳۰۰ راسی سال ۹۶

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی گاومیش پرواری ۳۰۰ راسی

  12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۸۹۶۰۶۰۱ -طرح توجیهی پرورش سگ نگهبان و محافظ آموزش دیده ۳۰ قلاده سال ۹۶

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش سگ نگهبان و محافظ آموزش دیده  بظرفیت ۳۰ قلاده

  12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۸۹۵۰۳۰۲ -طرح توجیهی گاومیش داری فری استال ۵۰ هزار راسی سال ۹۵

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

  گاو میش داری فری استال  ۵۰ هزار راسی

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۶۱۱۱۶ _ طرح توجیهی پرورش بز سانن بظرفیت ۵۰ رای روستایی سال ۹۶

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش بز نژاد سانن به ظرفیت ۵۰ راس

  12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۶۱۰۱۴ _ طرح توجیهی بره پرواری ۱۰۰ راسی روستایی سال ۹۶

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پروار بندی بره به ظرفیت ۱۰۰ راس روستایی

  12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۶۱۰۱۳ _ طرح توجیهی پرورش گوسفند داشتی ۹۰ راسی روستایی سال ۹۶

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی گوسفند داشتی ۹۰  راسی

  12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۶۱۰۱۲ _ طرح توجیهی پرورش گوسفند داشتی ۶۰ راسی روستایی سال ۹۶

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی گوسفند داشتی ۶۰  راسی

  12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۶۱۰۱۱ _ طرح توجیهی بره پرواری ۸۰ راسی روستایی سال ۹۶

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پروار بندی بره به ظرفیت ۱۰۰ راس در دوره و ۲  دوره در سال

  12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۶۱۰۱۰ _ طرح توجیهی بره پرواری ۱۰۰ راسی سال ۹۶

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی  پروار بندی بره با ظرفیت ۱۰۰راس در دوره و ۳ دوره در سال

  12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۶۱۰۰۹ _ طرح توجیهی اصلاح نژاد گوسفند داشتی بظرفیت ۱۰۰راس سال ۹۶

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی اصلاح نژاد گوسفند داشتی بظرفیت ۱۰۰ راس

  12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۶۱۰۰۸ _ طرح توجیهی پرورش بز سانن بظرفیت ۱۰۰ راس سال ۹۶

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش بز نژاد سانن به ظرفیت ۱۰۰ راس

  12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۶۰۹۰۷ _ طرح توجیهی بره پرواری ۲۰۰۰ راسی سال ۹۶

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پروار بندی بره (اصلاح نژاد شده) با ظرفیت ۲۰۰۰راس در دوره و ۳ دوره در سال

  12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۶۰۹۰۶ _ طرح توجیهی احداث گوسفند داشتی ۱۰۰۰ راسی سال ۹۶

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی گوسفند داشتی ۱۰۰۰ راسی

  12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر