نگارش کسب و کار اینترنتی

برآورده کردن میزان سرمایه گذاری

دانلود طرح توجیهی

تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیه

شما اینجا هستید

آخرین محصولات فروشگاه

  • ۳۰۹۶۱۰۰۱ – طرح توجیهی پرورش زنبور عسل بظرفیت ۵۰۰ کندو سال ۹۶

     

    طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی پرورش زنبور عسل به ظرفیت۵۰۰ کندو

    12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
  • ۲۸۹۶۱۰۰۴ -طرح توجیهی پرورش سگ نگهبان و محافظ آموزش دیده ۵۰ قلاده سال ۹۶

    طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش سگ نگهبان و محافظ آموزش دیده  بظرفیت ۵۰  قلاده

    12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
  • ۲۸۹۶۱۰۰۳- پرورش اسب اصیل عربی به ظرفیت ۱۰ راس سال ۹۶

    طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش اسب به ظرفیت ۱۰  راس

    12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
  • ۲۸۹۶۰۶۰۲-طرح توجیهی گاومیش پرواری ۳۰۰ راسی سال ۹۶

    طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی گاومیش پرواری ۳۰۰ راسی

    12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
  • ۲۸۹۶۰۶۰۱ -طرح توجیهی پرورش سگ نگهبان و محافظ آموزش دیده ۳۰ قلاده سال ۹۶

    طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش سگ نگهبان و محافظ آموزش دیده  بظرفیت ۳۰ قلاده

    12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
  • ۲۸۹۵۰۳۰۲ -طرح توجیهی گاومیش داری فری استال ۵۰ هزار راسی سال ۹۵

    طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

    گاو میش داری فری استال  ۵۰ هزار راسی

    10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
  • ۲۷۹۶۱۱۱۶ _ طرح توجیهی پرورش بز سانن بظرفیت ۵۰ رای روستایی سال ۹۶

    طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش بز نژاد سانن به ظرفیت ۵۰ راس

    12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
  • ۲۷۹۶۱۰۱۴ _ طرح توجیهی بره پرواری ۱۰۰ راسی روستایی سال ۹۶

    طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پروار بندی بره به ظرفیت ۱۰۰ راس روستایی

    12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
  • ۲۷۹۶۱۰۱۳ _ طرح توجیهی پرورش گوسفند داشتی ۹۰ راسی روستایی سال ۹۶

    طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی گوسفند داشتی ۹۰  راسی

    12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
  • ۲۷۹۶۱۰۱۲ _ طرح توجیهی پرورش گوسفند داشتی ۶۰ راسی روستایی سال ۹۶

    طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی گوسفند داشتی ۶۰  راسی

    12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
  • ۲۷۹۶۱۰۱۱ _ طرح توجیهی بره پرواری ۸۰ راسی روستایی سال ۹۶

    طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پروار بندی بره به ظرفیت ۱۰۰ راس در دوره و ۲  دوره در سال

    12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
  • ۲۷۹۶۱۰۱۰ _ طرح توجیهی بره پرواری ۱۰۰ راسی سال ۹۶

    طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی  پروار بندی بره با ظرفیت ۱۰۰راس در دوره و ۳ دوره در سال

    12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
  • ۲۷۹۶۱۰۰۹ _ طرح توجیهی اصلاح نژاد گوسفند داشتی بظرفیت ۱۰۰راس سال ۹۶

    طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی اصلاح نژاد گوسفند داشتی بظرفیت ۱۰۰ راس

    12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
  • ۲۷۹۶۱۰۰۸ _ طرح توجیهی پرورش بز سانن بظرفیت ۱۰۰ راس سال ۹۶

    طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش بز نژاد سانن به ظرفیت ۱۰۰ راس

    12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
  • ۲۷۹۶۰۹۰۷ _ طرح توجیهی بره پرواری ۲۰۰۰ راسی سال ۹۶

    طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پروار بندی بره (اصلاح نژاد شده) با ظرفیت ۲۰۰۰راس در دوره و ۳ دوره در سال

    12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
  • ۲۷۹۶۰۹۰۶ _ طرح توجیهی احداث گوسفند داشتی ۱۰۰۰ راسی سال ۹۶

    طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی گوسفند داشتی ۱۰۰۰ راسی

    12,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر