نگارش کسب و کار اینترنتی

برآورده کردن میزان سرمایه گذاری

دانلود طرح توجیهی

تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیه

شما اینجا هستید

آخرین محصولات فروشگاه

 • k13- طرح کارا پرورش بلدرچین مولد ۴۰۰۰ قطعه و پروار ۴۵۰۰۰ قطعه وام ۱۰۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر پرورش بلدرچین ۴۰۰۰ قطعه مولد و ۴۵۰۰۰ قطعه پرواری ( کارا )  با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k10- طرح اشتغال فراگیر روستایی کارا پرورش ماهی ۲۰ تن وام ۲۰۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی پرورش ماهی ۲۰ تن ( کارا )  با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k03- طرح فراگیر روستایی زنبور عسل ۵۰۰ کندو وام ۲۵۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی زنبورستان با ۵۰۰ کندو ( کارا )  با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k57- طرح فراگیر اشتغال روستایی کارا مرغ بومی ۱۰۰۰ قطعه وام ۸۴ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر مرغ بومی ۱۰۰۰ قطعه ( کارا )  با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k52- طرح های کارا بز سانن داشتی ۲۰۰ راسی وام ۲۰۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر بز سانن داشتی ۲۰۰ راسی ( کارا )  با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k60- طرح اشتغال روستایی کارا زنبورستان ۲۵۰ کندو وام ۱۰۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی زنبورستان با ۲۵۰ کندو ( کارا )  با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k05- طرح کارا گوساله اصلاح نژاد سیمینتال ۵۰ راس وام ۱۰۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر و رستایی  پرورش گوساله اصلاح نژادی سیمینتال۵۰ راس ( کارا )  با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k02- طرح های اشتغال روستایی کارا بره پرواری ۴۰ راسی وام ۴۰ میلیون

  طرح توجیهی بره پرواره ۴۰ راس اشتغال فراگیر ( کارا )  با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k01- طرح اشتغال فراگیر روستایی کارا بره پرواری ۳۰ راسی وام ۲۳ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر بره پرواری ۳۰ راس ( کارا )  با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k156- طرح کارا پرورش گاو شیری ۲۰ راسی وام ۸۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر احداث مزرعه گاو شیری ۲۰ راس ( کارا )  با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k176- طرح کارا احداث گلخانه ۳۰۰۰ متر سبزی و صیفی وام ۲۵۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی احداث گلخانه ۳۰۰۰ متری صیفی جات  ( کارا )  با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k179- طرح اشتغال فراگیر روستایی تولید قارچ ۱۵ تن وام ۶۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر تولید قارچ ۱۵ تن در سال ( کارا )  با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k187- طرح کارا اشتغال فراگیر روستایی زنبور عسل ۱۶۰ کندو وام ۸۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی زنبورستان با ۱۶۰ کندو ( کارا )  با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k191- طرح توجیهی گاو شیری ۱۰ راسی وام ۱۸۸ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر احداث مزرعه گاو شیری ۱۰ راس ( کارا )  با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k193- طرح توجیهی بره پرواری ۴۰۰ راس وام ۲۴۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی بره پرواری ۴۰۰ راس ( کارا )  با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر