نگارش کسب و کار اینترنتی

برآورده کردن میزان سرمایه گذاری

دانلود طرح توجیهی

تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیه

شما اینجا هستید

آخرین محصولات فروشگاه

 • k203- طرح توجیهی کاشت و تولید بید سرخ وام ۵ میلیارد

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر تولید بید سرخ ( کارا )  با اشتغال ۱۵۰ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k234- طرح توجیهی خرید دستگاه ها و تجهیزات تلقیح مصنوعی وام ۵۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر خرید ادوات و تجهیزات تلقیح مصنوعی ( کارا )  با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k206- طرح توجیهی کشت گندم ۱۰ هکتار وام ۳۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر کشت گندم آبی ۱۰ هکتار ( کارا )  با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k68- طرح توجیهی پرورش آهو ۳۰ راس با وام ۲۰۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر پرورش آهو ۳۰ راس اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k66- طرح توجیهی زنبورستان ۱۰۰ کندو وام ۵۸ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی مزرعه زنبورستان ۱۰۰ کندو ( کارا )  با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k65- طرح توجیهی گوساله پرواری ۳۰ راس وام ۳۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی گوساله پرواری ۳۰ راسی ( کارا )  با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k62- طرح توجیهی شتر پرواری به ظرفیت ۱۰۰ نفر وام ۷۲۲ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر شتر پرواری ۱۰۰ نفر در دوره و ۲ دوره در سال ( کارا )  با اشتغال ۶ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k55- طرح توجیهی بره پرواری ۱۰۰ راسی وام ۱۰۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی بره پرواری ۱۰۰ راسی در سال ( کارا )  با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k54- طرح توجیهی احداث مزرعه زعفران یک هکتار وام ۵۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر احداث مزرعه زعفران یک هکتاری اشتغال۲ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k46- طرح توجیهی گلخانه توت فرنگی ۳۰۰۰ متر مربع وام ۳۰۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی احداث گلخانه ۳۰۰۰ متری توت فرنگی ( کارا )  با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k43- طرح توجیهی بسته بندی زعفران زرشک وام ۲۰۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی بسته بندی زعفران و زرشک ( کارا )  با اشتغال ۷ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k41- طرح توجیهی مرغداری و مرغ گوشتی ۲۰ هزار قطعه ۲۰۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی احداث مزرعه مرغداری ۲۰ هزار قطعه در دوره و ۴ دوره در سال ( کارا )  با اشتغال ۶ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k39- طرح توجیهی گوساله پرواری ۱۰۰ راس وام ۲۰۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی گوساله پرواری ۱۰۰ راسی ( کارا )  با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k35- طرح توجیهی پرورش بوقلمون ۱۵۰۰ قطعه وام ۲۵۶ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی پرورش بوقلمون با ظرفیت ۱۵۰۰ قطعه در دوره و ۲ دوره در سال ( کارا )  با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k34- طرح توجیهی پرورش غاز ۱۰۰۰ قطعه و ۳ دوره در سال ۹۶

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی پرورش غاز ۱۰۰۰ قطعه در دوره و ۳ دوره درسال ( کارا )  با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k31- طرح توجیهی گلخانه ۱۰۰۰ متر صیفی جات وام ۲۵۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی احداث گلخانه ۱۰۰۰ متری صیفی جات ( کارا )  با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر