نگارش کسب و کار اینترنتی

برآورده کردن میزان سرمایه گذاری

دانلود طرح توجیهی

تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیه

شما اینجا هستید

آخرین محصولات فروشگاه

 • k165- طح توجیهی گلخانه ۴۰۰۰ متر گلهای زینتی وام ۱.۲ میلیارد

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر گلخانه ۴۰۰۰ متر گلهای زینتی ( کارا )  با اشتغال ۷ نفر در سال ۹

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k163- طرح توجیهی گاو شیری ۲۰۰ راس وام ۳۰۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر گاو شیری ۲۰۰ راس وام ۳۰۰ میلیون  با اشتغال ۷ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k167- طرح توجیهی سموم کشاورزی وام ۱۰۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر سموم کشاورزی ( کارا )  با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k168- طرح توجیهی فروشگاه لوازم آلات کشاورزی وام ۱۰۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر فروشگاه لوازم آلات کشاورزی ( کارا )  با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k169- طرح توجیهی ماهی قزل آلا ۳۰ تن

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر ماهی قزل آلا ۳۰ تن ( کارا )  با اشتغال ۷ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k202- طرح توجیهی احداث مزرعه گل محمدی ۴ هکتار با گلاب گیری وام ۴۰۰ میلیون

  طرح توجیهی احداث مزرعه گل محمدی ۴ هکتار بهمراه گلاب گیری با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k214- طرح توجیهی گاو شیری ۲۰ راسی وام ۹۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر احداث مزرعه گاو شیری ۲۰ راس ( کارا )  با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k207- طرح توجیهی گاو شیری ۳۰ راس وام ۴۰۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر احداث مزرعه گاو شیری ۳۰ راس ( کارا )  با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k212- طرح توجیهی کاشت سیب ۵ هکتار وام ۱۰۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر کاشت سیب ۴ هکتار ( کارا )  با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k180- طرح توجیهی کشت لوبیا ۵ تن وام ۲۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر کشت لوبیا ۵ هکتار ( کارا )  با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k182- طرح توجیهی زنبور ۲۶۰ کندو وام ۱۰۰ میلیون ظفری

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی زنبورستان با ۲۶۰ کندو( کارا ) با اشتغال ۲ نفردر سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k204- طرح توجیهی تولید گل و گیاه زینتی آپارتمانی وام ۳۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر تولید گل و گیاه زینتی آپارتمانی ( کارا )  با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k14- طرح توجیهی کارا و اشتغال روستایی گاو شیری ۱۰ راسی وام ۹۸ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر احداث مزرعه گاو شیری ۱۰ راس ( کارا )  با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k13- طرح کارا پرورش بلدرچین مولد ۴۰۰۰ قطعه و پروار ۴۵۰۰۰ قطعه وام ۱۰۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر پرورش بلدرچین ۴۰۰۰ قطعه مولد و ۴۵۰۰۰ قطعه پرواری ( کارا )  با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k10- طرح اشتغال فراگیر روستایی کارا پرورش ماهی ۲۰ تن وام ۲۰۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی پرورش ماهی ۲۰ تن ( کارا )  با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k03- طرح فراگیر روستایی زنبور عسل ۵۰۰ کندو وام ۲۵۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی زنبورستان با ۵۰۰ کندو ( کارا )  با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k57- طرح فراگیر اشتغال روستایی کارا مرغ بومی ۱۰۰۰ قطعه وام ۸۴ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر مرغ بومی ۱۰۰۰ قطعه ( کارا )  با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k52- طرح های کارا بز سانن داشتی ۲۰۰ راسی وام ۲۰۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر بز سانن داشتی ۲۰۰ راسی ( کارا )  با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k60- طرح اشتغال روستایی کارا زنبورستان ۲۵۰ کندو وام ۱۰۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی زنبورستان با ۲۵۰ کندو ( کارا )  با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k05- طرح کارا گوساله اصلاح نژاد سیمینتال ۵۰ راس وام ۱۰۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر و رستایی  پرورش گوساله اصلاح نژادی سیمینتال۵۰ راس ( کارا )  با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k02- طرح های اشتغال روستایی کارا بره پرواری ۴۰ راسی وام ۴۰ میلیون

  طرح توجیهی بره پرواره ۴۰ راس اشتغال فراگیر ( کارا )  با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k01- طرح اشتغال فراگیر روستایی کارا بره پرواری ۳۰ راسی وام ۲۳ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر بره پرواری ۳۰ راس ( کارا )  با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k156- طرح کارا پرورش گاو شیری ۲۰ راسی وام ۸۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر احداث مزرعه گاو شیری ۲۰ راس ( کارا )  با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k176- طرح کارا احداث گلخانه ۳۰۰۰ متر سبزی و صیفی وام ۲۵۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی احداث گلخانه ۳۰۰۰ متری صیفی جات  ( کارا )  با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k179- طرح اشتغال فراگیر روستایی تولید قارچ ۱۵ تن وام ۶۰ میلیون

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر تولید قارچ ۱۵ تن در سال ( کارا )  با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر