نگارش کسب و کار اینترنتی

برآورده کردن میزان سرمایه گذاری

دانلود طرح توجیهی

تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیه

شما اینجا هستید

آخرین محصولات فروشگاه

 • k20961210 طرح توجیهی راه اندازی کافی نت با ۳۰ ملیون وام اسفند ماه سال ۹۶

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر راه اندازی کافی نت( کارا ) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k20961109 طرح توجیهی احداث اقامتگاه بوم گردی با ۲۴۰ ملیون وام بهمن ماه سال ۹۶

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر احداث اقامت گاه بوم گردی( کارا ) با اشتغال ۶ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k67961101 طرح توجیهی صنایع تبدیلی شیر بظرفیت ۳۰۰۰ تن در سال با وام ۱.۵ میلیارد بهمن ماه سال ۹۶

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر صنایع تبدیلی شیر( کارا ) با اشتغال ۳۰ نفردر سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k11961105 طرح توجیهی کشت گندم آبی بمساحت ۱۰ هکتار با وام ۲۰ میلیون بهمن ماه سال ۹۶

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر گندم آبی بمساحت ۱۰ هکتار( کارا ) با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • K25961104 طرح توجیهی گاو شیری ۳۸ راسی با وام ۵۰۰ ملیون بهمن ماه سال ۹۶

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر گاوداری شیری ۳۸ راسی( کارا ) با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • K25961103 طرح توجیهی گاو شیری ۵۰ راسی با وام ۸۰۰ ملیون بهمن ماه سال ۹۶

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر گاوداری شیری ۵۰ راسی( کارا ) با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • K25961102 طرح توجیهی گاو شیری ۱۰ راسی با وام ۲۷۰ ملیون بهمن ماه سال ۹۶

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر گاوداری شیری ۱۰ راسی( کارا ) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • K20961108 طرح توجیهی خرید تراکتور با وام ۷۱ ملیون بهمن ماه سال ۹۶

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر خرید تراکتور با ادوات( کارا ) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • K25961101 طرح توجیهی گاو شیری ۵۰ راسی با وام ۷۶۰ ملیون بهمن ماه سال ۹۶

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر گاوداری شیری ۵۰ راسی( کارا ) با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • K20961107 طرح توجیهی خرید تراکتور ۳۹۹با وام ۱۲۱ ملیون بهمن ماه سال ۹۶

  خلاصه ی طرح : ۱ – نام و نام خانوادگی مجری آقای ۲ – محل اجرای طرح استان ۳- میزان کل سرمایه گذاری ۱,۵۷۱ میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت ۱,۵۱۹ میلیون ریال سرمایه در گردش ۵۲ میلیون ریال ۴- سهم متقاضی ۳۰۴ میلیون ریال ۵- میزان تسهیلات ثابت مورد نیاز ۱,۲۱۵ میلیون ریال میزان تسهیلات […]

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • K20961106 طرح توجیهی پخش مواد غذایی و بهداشتی با وام ۶۰۰ میلیون بهمن ماه سال ۹۶

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر پخش مواد غذایی و بهداشتی  ( کارا ) با اشتغال ۱۵ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • K20961105 طرح توجیهی فرش دستباف بظرفیت ۳۰۰۰ مترمربع درسال با وام یک میلیاردی بهمن ماه سال ۹۶

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر فرش دستباف به ظرفیت ۳۰۰۰مترمربع  ( کارا ) با اشتغال ۵۰ نفر در سال ۹۶

   

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • K20961104 طرح توجیهی احداث مرکز خدمات دامپروری& دامپزشکی با وام ۲۰۰ ملیون بهمن ماه سال ۹۶

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر احداث مرکز خدمات دامپروری& دامپزشکی( کارا ) با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k20961103 طرح توجیهی احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی با وام ۴۹۶ میلیون بهمن ماه سال ۹۶

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلووات ( کارا ) با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • K20961102 طرح توجیهی خرید اتوبوس با وام ۴۶۰ ملیون بهمن ماه سال ۹۶

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر خرید اتوبوس( کارا ) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • K11961104 طرح توجیهی احداث مزرعه پرورش ماهی گرمابی ۶۰ تنی با وام ۸۰۰ ملیون بهمن ماه سال ۹۶

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر ماهی گرمابی ۶۰ تنی( کارا ) با اشتغال ۵ نفردر سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • K20961101 طرح توجیهی راه اندازی دفتر خدمات آی سی تی با وام ۲۰۰ ملیون بهمن ماه سال ۹۶

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر خدمات آی سی تی( کارا ) با اشتغال ۴ نفردر سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • K11961103 طرح توجیهی احداث مزرعه ماهی قزل آلا ۵۰ تنی با وام ۵۵۰ ملیون بهمن ماه سال ۹۶

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر ماهی قزل آلا ۵۰ تنی( کارا ) با اشتغال ۴ نفردر سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • K11961102 طرح توجیهی ماهی قزل آلا ۱۰ تنی با وام ۱۵۰ ملیون بهمن ماه سال ۹۶

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر ماهی قزل آلای ۱۰ تنی( کارا ) با اشتغال ۳ نفردر سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k11961104 طرح توجیهی کشت گندم دیم بمساحت ۱۲ هکتار با وام ۳۰ میلیون بهمن ماه سال ۹۶

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر گندم دیم بمساحت ۱۲ هکتار( کارا ) با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • K11961101 طرح توجیهی تولید ماهی قزل آلا ۱۰ تنی با وام ۱۹۰ ملیون بهمن ماه سال ۹۶

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر ماهی قزل آلا ۱۰ تنی( کارا ) با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k11961103 طرح توجیهی کشت گندم آبی بمساحت ۳۰ هکتار با وام ۳۰ میلیون بهمن ماه سال ۹۶

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر گندم آبی بمساحت ۳۰ هکتار( کارا ) با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k11961102 طرح توجیهی کشت گندم دیم بمساحت ۲۰ هکتار با وام ۱۰ میلیون بهمن ماه سال ۹۶

  k11961102 کشت گندم دیم بمساحت ۲۰ هکتار با وام ۱۰ میلیون

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • K11961101 طرح توجیهی زعفران ۲ هکتاری با وام ۵۰ ملیون بهمن ماه سال ۹۶

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر زعفران ۲ هکتاری( کارا ) با اشتغال ۱ نفردر سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • k11961101 طرح توجیهی احداث باغ سیب گردو گیلاس ۱۰ هکتاری با وام ۴۱۰ میلیون بهمن ۹۶

  طرح توجیهی اشتغال فراگیر باغ سیب (۵) گردو (۳) گیلاس (۲) بمساحت ۱۰ هکتار( کارا ) با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶

  10,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر