نگارش کسب و کار اینترنتی

برآورده کردن میزان سرمایه گذاری

دانلود طرح توجیهی

تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیه

شما اینجا هستید

۵۰۹۵۰۸۱۰ _ طرح توجیهی گلخانۀ صیفی جات بمساحت ۱۹۲۰۰ مترمربع سال ۹۵

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی گلخانه صیفی جات

10,000 تومان

۵۰۹۵۰۸۱۰ _ طرح توجیهی گلخانۀ صیفی جات بمساحت ۱۹۲۰۰ مترمربع سال ۹۵

شناسنامه طرح

مجری طرح شرکت چغندر کاران میثاق اراک
تولیدات طرح صیفی جات
مساحت زمین مورد نیاز ۲۲,۰۰۰ مترمربع
مساحت زیر بنا ۱,۰۲۵ مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز ۴۹,۲۶۶,۹۸۴ هزارریال
هزینه جاری طرح ۱۰,۳۷۶,۵۲۰ هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز ۱,۳۵۹,۹۵۷ هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح ۵۱,۹۴۶,۹۴۱ هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید ۶,۳۸۲,۶۹۴ هزارریال
سرمایه گذاری بانک ۴۵,۵۶۴,۲۴۷ هزارریال
تسهیلات بلند مدت ۴۴,۳۴۰,۲۸۶ هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت ۱,۲۲۳,۹۶۱ هزارریال
شاغلین طرح ۱۷ نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط ۲۵,۷۶۰,۰۰۰ هزارریال
تولید در نقطه سر به سر ۲۹.۵۴ درصد
نرخ بازده طرح ۲۷.۲۱ درصد
بازگشت سرمایه به سال ۳.۹۳ سال
آدرس محل اجرای طرح استان مرکزی شهرستان اراک منطقه فراهان
تهیه کننده طرح شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح

کسب وکار ۰۴۱۵۲۶۲۲۲۲۹  http://www.tarh-tojihi.ir/

هدف از اجرای طرح کمک به تولید در بخش

نظرات کاربران درباره ۵۰۹۵۰۸۱۰ _ طرح توجیهی گلخانۀ صیفی جات بمساحت ۱۹۲۰۰ مترمربع سال ۹۵