نگارش کسب و کار اینترنتی

برآورده کردن میزان سرمایه گذاری

دانلود طرح توجیهی

تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیه

شما اینجا هستید

۵۰۹۵۰۸۱۱ _ طرح توجیهی گلخانۀ صیفی جات بمساحت ۷۶۰۰۰ مترمربع سال ۹۵

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی گلخانه صیفی جات به مساحت۷۶۰۰۰مترمربع

10,000 تومان

۵۰۹۵۰۸۱۱ _ طرح توجیهی گلخانۀ صیفی جات بمساحت ۷۶۰۰۰ مترمربع سال ۹۵

شناسنامه طرح

مجری طرح آقای پرتوی
تولیدات طرح گلخانه صیفی جات
مساحت زمین مورد نیاز ۱۰۰,۰۰۰ مترمربع
مساحت زیر بنا ۷۷,۴۱۰ مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز ۱۵۵,۵۳۲,۰۶۵ هزارریال
هزینه جاری طرح ۳۱,۳۶۳,۷۳۵ هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز ۴,۷۷۶,۸۶۴ هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح ۱۸۵,۳۰۸,۹۲۹ هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید ۵۷,۰۶۱,۷۸۶ هزارریال
سرمایه گذاری بانک ۱۲۸,۲۴۷,۱۴۳ هزارریال
تسهیلات بلند مدت ۱۲۴,۴۲۵,۶۵۲ هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت ۳,۸۲۱,۴۹۱ هزارریال
شاغلین طرح ۶۵ نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط ۷۷,۹۵۲,۰۰۰ هزارریال
تولید در نقطه سر به سر ۲۸.۶۹درصد
نرخ بازده طرح ۲۳.۶۸ درصد
بازگشت سرمایه به سال ۳.۹۹ سال
آدرس محل اجرای طرح استان
تهیه کننده طرح شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح

کسب وکار ۰۴۱۵۲۶۲۲۲۲۹  http://www.tarh-tojihi.ir/

هدف از اجرای طرح کمک به تولید در بخش کشاورزی

نظرات کاربران درباره ۵۰۹۵۰۸۱۱ _ طرح توجیهی گلخانۀ صیفی جات بمساحت ۷۶۰۰۰ مترمربع سال ۹۵