نگارش کسب و کار اینترنتی

برآورده کردن میزان سرمایه گذاری

دانلود طرح توجیهی

تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیه

شما اینجا هستید

۶۰۹۴۰۹۱۷ _ طرح توجیهی مجتمع تجاری فرهنگی ورزشی سال ۹۴

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی  احداث مجتمع تجاری فرهنگی ورزشی

8,000 تومان

۶۰۹۴۰۹۱۷ _ طرح توجیهی مجتمع تجاری فرهنگی ورزشی سال ۹۴

شناسنامه طرح

مجری طرح شهرداری شبستر
تولیدات طرح خدمات رفاهی تفریحی ورزشی
مساحت زمین مورد نیاز ۲,۳۱۶ مترمربع
مساحت زیر بنا ۱۵,۳۹۶ مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز ۱۸۷,۷۱۸,۹۳۷ هزارریال
هزینه جاری طرح ۲۶,۵۲۲,۳۹۵ هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۸,۰۰۷,۷۴۳ هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح ۲۴۰,۴۶۶,۶۸۰ هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید ۹۰,۲۹۱,۵۳۰ هزارریال
سرمایه گذاری بانک ۱۵۰,۱۷۵,۱۵۰ هزارریال
تسهیلات بلند مدت ۱۵۰,۱۷۵,۱۵۰ هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت ۰
شاغلین طرح ۳۵ نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط ۸۱,۲۹۴,۱۰۴ هزارریال
تولید در نقطه سر به سر ۶۱.۸۳ درصد
نرخ بازده طرح ۱۴.۱۶ درصد
بازگشت سرمایه به سال ۷.۷۶ سال
آدرس محل اجرای طرح استان آذربایجان شرقی شهرستان شبستر
تهیه کننده طرح شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح

کسب وکار ۰۴۱۵۲۶۲۲۲۲۹  http://www.tarh-tojihi.ir/

هدف از اجرای طرح کمک به بخش خدماتی تفریحی ورزشی

نظرات کاربران درباره ۶۰۹۴۰۹۱۷ _ طرح توجیهی مجتمع تجاری فرهنگی ورزشی سال ۹۴