نگارش بیزینس پلن در فرمت های بانک و ادارات

برآورده کردن میزان سرمایه گذاری

دانلود طرح توجیهی در قالب word و pdf

تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیه

آخرین محصولات فروشگاه

 • ۱۰۱۲۳ – طرح توجیهی باغ انگور ۸ هکتاری اردیبهشت ۹۲

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث باغ انگور به ظرفیت ۸ هکتار

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۲۴ – طرح توجیهی باغ بادام ۸ هکتاری اردیبهشت ۹۲

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث باغ بادام به ظرفیت ۸ هکتار

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۲۵ – طرح توجیهی باغ بادام ۱۰ هکتاری اردیبهشت ۹۲

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث باغ بادام به ظرفیت ۱۰ هکتار

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۲۶ – طرح توجیهی باغ گردو ۱۰ هکتاری اردیبهشت ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ گردو ۱۰ هکتار به صورت آبیاری قطر ه ای

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۲۷ – طرح توجیهی باغ گردو و بادام ۱۰ هکتاری اردیبهشت ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ بادام ۵ هکتار وگردو ۵ هکتار به صورت آبیاری قطر ه ای

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۲۸ – طرح توجیهی گردو ۱۰.۷ هکتاری اردیبهشت ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ گردو ۱۰.۷ هکتار به صورت آبیاری قطر ه ای

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۲۹ – طرح توجیهی باغ گردو ۳۰ هکتاری تیر ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ گردو ۳۰ هکتار به صورت آبیاری قطر ه ای

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۳۱ – طرح توجیهی باغ جاتروفا ۲۰۰ هکتار خرداد ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ جاتروفا۲۰۰ هکتار به صورت آبیاری قطر ه ای

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۳۲ – طرح توجیهی گل محمدی دیم ۲۰ هکتار مرداد ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ گل محمدی ۲۰ هکتار به صورت دیم

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۳۳ – طرح توجیهی درخت به ۵ هکتار مرداد ۹۲

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث به ۵ هکتار

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۳۶ – طرح توجیهی باغ گردو ۲۰ هکتار مرداد۹۲

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث باغ گردو ۲۰ هکتار

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۳۷ – طرح توجیهی باغ گردو ۲۲ هکتار مرداد۹۲

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث باغ گردو ۲۲ هکتار

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۳۸ – طرح توجیهی باغ صنوبر ۱۸۰۰ هکتار مرداد ۹۲

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث باغ صنوبر ۱۸۰۰ هکتار

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۳۹ – طرح توجیهی باغ جاتروفا ۱۰۰ هکتار مرداد ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ جاتروفا۱۰۰ هکتار به صورت آبیاری قطر ه ای

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۴۰ – طرح توجیهی باغ انگور ۱۲ هکتار خاص شهریور ۹۲

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث انگور یاقوتی ۱۲ هکتار

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۰۱۴۱ – طرح توجیهی گل محمدی ۱۰ هکتار شهریور ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغ گل محمدی ۱۰ هکتار به صورت آبیاری قطر ه ای

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر