نگارش بیزینس پلن در فرمت های بانک و ادارات

برآورده کردن میزان سرمایه گذاری

دانلود طرح توجیهی در قالب word و pdf

تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیه

آخرین محصولات فروشگاه

 • ۲۸۹۴۰۲۲ _طرح توجیهی پرورش سگ مواد یاب و محافظ آموزش دیده ۵۰ قلاده سال ۹۴

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش سگهای مواد یاب و محافظ آموزش دیده به ظرفیت ۵۰  قلاده

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۸۹۴۰۱۱ _ طرح توجیهی پرورش سگ مواد یاب و محافظ آموزش دیده ۱۶۰ قلاده سال ۹۴

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش سگهای مواد یاب و محافظ آموزش دیده به ظرفیت ۱۶۰  قلاده

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۴۱۲۹ _ طرح توجیهی بره پرواری ۳۰۰ راسی سال ۹۴

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پروار بندی بره با ظرفیت ۳۰۰راس در دوره و ۳ دوره در سال

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۴۱۱۸ _ طرح توجیهی پرورش گوسفند داشتی به ظرفیت ۵۰۰ راس سال ۹۴

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش گوسفند داشتی ۵۰۰راسی

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۴۱۰۷ _ طرح توجیهی بره پرواری ۱۰۰۰ راسی سال ۹۴

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پروار بندی بره با ظرفیت ۱۰۰۰راس در دوره و ۳ دوره در سال

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۴۰۵۶ _ طرح توجیهی پرورش بز تالی ۲۰۰ راس سال ۹۴

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بز تالی ۲۰۰ راس

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۴۰۴۵ _ طرح توجیهی بره پرواری ۵۰۰۰ راسی عشایر سال ۹۴

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی  پروار بندی بره با ظرفیت ۵۰۰۰راس در دوره و ۳ دوره در سال

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۴۰۴۴ _ طرح توجیهی بره پرواری ۲۰۰ راسی سال ۹۴

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پروار بندی بره با ظرفیت ۲۰۰راس در دوره و ۳ دوره در سال

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۴۰۴۳ _ طرح توجیهی پرورش گوسفند شیری ۱۰۰۰ راسی سال ۹۴

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی گوسفند شیری ۱۰۰۰ راسی

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۴۰۳۲ _ طرح توجیهی پرورش گوسفند شیری ۴۰۰ راسی سال ۹۴

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی گوسفند شیری ۴۰۰ راسی

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۷۹۴۰۳۱ _ طرح توجیهی پرورش گوسفند داشتی ۶۰۰۰ راسی سال ۹۴

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی گوسفند داشتی ۶۰۰۰ راسی

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۶۹۴۱۰۶ _ طرح توجیهی گوساله پرواری ۳۰۰ راسی سال ۹۴

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی گوساله پرواری ۳۰۰ راسی

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۶۹۴۰۸۵ _ طرح توجیهی گوساله پرواری ۲۰۰۰ راسی سال ۹۴

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی گوساله پرواری ۲۰۰۰ راسی

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۶۹۴۰۲۱ _ طرح توجیهی گوساله پرواری ۱۰۰ راسی سال ۹۴

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی گوساله پرواری ۱۰۰ راسی

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۶۹۴۰۴۳ _ طرح توجیهی گوساله پرواری ۲۰۰ راسی سال ۹۴

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی گوساله پرواری ۲۰۰ راسی

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۲۶۹۴۰۳۲ _ طرح توجیهی گوساله پرواری ۴۰۰ راسی سال ۹۴

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی گوساله پرواری ۴۰۰ راسی

  8,000 تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر