سبد میوه و ظروف یکبار مصرف و پلاستیک بظرفیت 4500 تن در سال بهمن 97