طرح توجیهی بسته بندی و فرآوری (لواشک و سرکه)خرما بظرفیت 5000 تن در سال اسفند 97