طرح توجیهی تولید سفره یکبار مصرف بظرفیت 576 تن در سال بهمن 97