طرح توجیهی تولید ضدیخ و شیشه شور و آب رادیاتور بظرفیت 800 تن در سال دی 97