طرح توجیهی تولید گبه دستباف بظرفیت 6000 مترمربع در سال فروردین 98