نگارش بیزینس پلن در فرمت های بانک و ادارات

برآورده کردن میزان سرمایه گذاری

دانلود طرح توجیهی در قالب word و pdf

تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیه

شما اینجا هستید

آخرین محصولات فروشگاه

 • ۱۵۹۵۰۸۰۵ _طرح توجیهی پرورش ماهیان گرمابی و سردآبی و تکثیر بچه ماهی سال ۹۵

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث مزرعه پرورش و تکثیر ماهیان گرمابی و سردآبی

  ۱۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۵۹۵۰۷۰۴ _ طرح توجیهی پرورش ماهی کپور به روش متراکم بظرفیت ۴۰ تن در سال سال ۹۵

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی پرورش ماهی کپور به روش متراکم به ظرفیت ۴۰ تن در سال

  ۱۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۵۹۵۰۷۰۳ _ طرح توجیهی ماهی قزل آلا ۳۰۰ تن در سال سال ۹۵

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث مزرعه پرورش ماهی قزل آلا   به ظرفیت ۳۰۰ تن در سال

  ۱۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۵۹۵۰۶۰۲ _ طرح توجیهی پرورش ماهیهای جنوب در قفس بظرفیت ۱۰۰۰ تن در سال سال ۹۵

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث مزرعه پرورش ماهی در قفس به ظرفیت۱۰۰۰ تن در سال

  ۱۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۵۹۵۰۵۰۱ _ طرح توجیهی پرورش و تکثیر ماهی قزل آلا سال ۹۵

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث مزرعه پرورش و تکثیر  ماهی قزل آلا

  ۱۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۵۹۴۱۰۷ _ طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا ۲۵ تن در سال سال ۹۴

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث مزرعه پرورش ماهی قزل آلا   به ظرفیت ۲۵ تن در سال

  ۸,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۵۹۴۰۸۶ _ طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا ۶۰ تن در سال سال ۹۴

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث مزرعه پرورش ماهی قزل آلا   به ظرفیت ۶۰ تن در سال

  ۸,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۵۹۴۰۸۵ _ طرح توجیهی تکثیر ماهی قزل آلا بظرفیت ۷ ملیون قطعه در سال سال ۹۴

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث مزرعه تکثیرماهی قزل آلا به ظرفیت ۷میلیون قطعه درسال

  ۸,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۵۹۴۰۶۳ _ طرح توجیهی تکثیر ماهیان گرمابی بظرفیت ۱۰ میلیون قطعه در سال سال ۹۴

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث مزرعه تکثیرماهیان گرمابی به ظرفیت ۱۰ میلیون قطعه درسال

  ۸,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۵۹۴۰۵۳ _ طرح توجیهی ماهی قزل آلا ۳۰ تن در سال سال ۹۴

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث مزرعه پرورش ماهی قزل آلا   به ظرفیت ۳۰ تن در سال

  ۸,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۵۹۴۰۴۲ _ طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا در قفس به ظرفیت ۱۰۰ تن در سال سال ۹۴

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث مزرعه پرورش ماهی در قفس به ظرفیت ۱۰۰ تن در سال

  ۸,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۵۹۴۰۱۱ _ طرح توجیهی پرورش ماهی در قفس به ظرفیت ۲۰۰ تن در سال سال ۹۴

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث مزرعه پرورش ماهی در قفس به ظرفیت ۲۰۰ تن در سال

  ۸,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۷۱۰۱ – طرح توجیهی صدف تولیدی ۵۰ هزار قطعه شهریور ۹۲

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی پرورش صدف و تولید مروارید

  ۴,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۶۱۳۰_ طرح توجیهی پرورش میگو ۵ هکتار تیرماه ۹۳

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید میگو به ظرفیت ۵ هکتار

  ۵,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۶۱۰۳ – طرح توجیهی میگو ۵۰ هکتار با ماهی ۲۰ تن شهریور ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید میگو در ۳۰ هکتاردر ۶ ماه سال و ماهی قزل آلای ۲۰ تنی در ۶ ماه دوم سال

  ۵,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۵۱۱۶ _ طرح توجیهی پرورش ماهیان گرماب (کپور ، آمور و ماهی آزاد پرورشی) به ظرفیت ۶۰ تن در سال دی ۹۳

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث مزرعه پرورش ماهیان گرم آبی به ظرفیت ۶۰ تن در سال

  ۵,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر