طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث هتل 4 ستاره ، سفره خانه ، سالن ورزشی و سرگرمی