طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث ویلاهای روستایی به تعداد 10 دستگاه