نگارش بیزینس پلن در فرمت های بانک و ادارات

برآورده کردن میزان سرمایه گذاری

دانلود طرح توجیهی در قالب word و pdf

تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیه

شما اینجا هستید

آخرین محصولات فروشگاه

 • ۱۵۱۱۶ _طرح توجیهی پرورش ماهیان گرماب (کپور ، آمور و ماهی آزاد پرورشی) به ظرفیت ۶۰ تن در سال دی ۹۳

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی پرورش ماهیان گرماب (کپور،آمورو ماهی آزادپرورشی) به ظرفیت ۶۰تن درسال

  ۵,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۵۹۴۰۶۳ _ طرح توجیهی تکثیر ماهیان گرمابی بظرفیت ۱۰ میلیون قطعه در سال ۹۴

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث مزرعه تکثیرماهیان گرمابی به ظرفیت ۱۰ میلیون قطعه درسال

  ۸,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۵۹۴۰۵۳ _ طرح توجیهی ماهی قزل آلا ۳۰ تن در سال۹۴

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث مزرعه پرورش ماهی قزل آلا   به ظرفیت ۳۰ تن در سال

  ۸,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۵۹۴۰۴۲ _ طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا در قفس به ظرفیت ۱۰۰ تن در سال ۹۴

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث مزرعه پرورش ماهی در قفس به ظرفیت ۱۰۰ تن در سال

  ۸,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۵۹۴۰۱۱ _طرح توجیهی پرورش ماهی در قفس به ظرفیت ۲۰۰ تن در سال۹۴

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث مزرعه پرورش ماهی در قفس به ظرفیت ۲۰۰ تن در سال

  ۸,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۷۱۰۱ – طرح توجیهی صدف تولیدی ۵۰ هزار قطعه شهریور ۹۲

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی پرورش صدف و تولید مروارید

  ۴,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۶۱۳۰ _ طرح توجیهی پرورش میگو ۵ هکتار تیرماه ۹۳

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید میگو به ظرفیت ۵ هکتار

  ۵,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۶۱۰۳ – طرح توجیهی میگو ۵۰ هکتار با ماهی ۲۰ تن شهریور ۹۲

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید میگو در ۳۰ هکتار در ۶ ماه سال و ماهی قزل آلای ۲۰ تنی در ۶ ماه دوم سال

  ۴,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۵۱۱۶ _ طرح توجیهی پرورش ماهیان گرماب (کپور ، آمور و ماهی آزاد پرورشی) به ظرفیت ۶۰ تن در سال دی ۹۳

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث مزرعه پرورش ماهیان گرم آبی به ظرفیت ۶۰ تن در سال

  ۵,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۵۱۱۵ _ طرح توجیهی ماهی قزل آلا ۱۰۰ تن در سال دی ۹۳

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث مزرعه پرورش ماهی قزل آلا   به ظرفیت ۱۰۰ تن در سال

  ۵,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۵۱۱۵ – طرح توجیهی ماهی گرم آبی ۷۰۰ تن مرداد ۹۳

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث مزرعه پرورش ماهی گرم آبی به ظرفیت ۷۰۰ تن در سال

  ۵,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۵۱۱۳ – طرح توجیهی ماهی ۴۵ تن در سال آذر ۹۲

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث مزرعه پرورش ماهی قزل آلا   به ظرفیت ۴۵ تن در سال

  ۴,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۵۱۱۲ – طرح توجیهی قزل آلا ۵۰۰ تن به دلار آذر ۹۲

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث مزرعه پرورش ماهی قزل آلا   به ظرفیت ۵۰۰ تن در سال

  ۴,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۵۱۱۱ – طرح توجیهی قزل آلا ۳۰ تن در سال مهر ۹۲

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث مزرعه پرورش ماهی قزل آلا   به ظرفیت ۳۰ تن در سال

  ۴,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۵۱۰۹ – طرح توجیهی قزل آلا ۳۰۰ تن ۳۰۰۰۰ متر مرداد ۹۲

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث مزرعه پرورش ماهی قزل آلا   به ظرفیت ۳۰۰ تن در سال

  ۴,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۵۱۰۸ – طرح توجیهی قزل آلا ۶۰ تن مرداد ۹۲

  طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث مزرعه پرورش ماهی قزل آلا   به ظرفیت ۶۰ تن در سال

  ۴,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر