کشتارگاه مکانیزه دامی بظرفیت 550 راس در روز بهمراه صنایع تبدیلی دی 97