کیسه فریزر، کیسه زباله رولی پرفراژدار و سفره یکبار مصرف