شما اینجا هستید

۲۷۹۶۰۲۰۱ _ طرح توجیهی گوسفند داشتی ۴۰۰ راسی سال ۹۶

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش گوسفند داشتی ۴۰۰ راسی

۱۲,۰۰۰ تومان

۲۷۹۶۰۲۰۱ _ طرح توجیهی گوسفند داشتی ۴۰۰ راسی سال ۹۶

شناسنامه طرح

مجری طرحآقای حامد کشفی
تولیدات طرحگوشت و شیر گوسفند
مساحت زمین مورد نیاز۱۰,۰۰۰ مترمربع
مساحت زیر بنا۲,۳۰۱ مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز۹,۰۳۸,۵۶۵ هزارریال
هزینه جاری طرح۷,۲۸۳,۶۱۴ هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز۱,۰۰۶,۹۷۸ هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح۱۳,۹۸۸,۵۴۳ هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید۵,۹۵۲,۱۰۹ هزارریال
سرمایه گذاری بانک۸,۰۳۶,۴۳۴ هزارریال
تسهیلات بلند مدت۷,۲۳۰,۸۵۲ هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت۸۰۵,۵۸۲ هزارریال
شاغلین طرح۴ نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط۱۳,۲۶۱,۱۴۰ هزارریال
تولید در نقطه سر به سر۳۷.۹۶ درصد
نرخ بازده طرح۲۲.۵۶ درصد
بازگشت سرمایه به سال۴.۵۸ سال
آدرس محل اجرای طرحاستان سمنان شهرستان شاهرود
تهیه کننده طرحشرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح

کسب وکار ۰۴۱۵۲۶۲۲۲۲۹  http://www.tarh-tojihi.ir/

هدف از اجرای طرحکمک به تولید در بخش دامپروری

نظرات کاربران درباره ۲۷۹۶۰۲۰۱ _ طرح توجیهی گوسفند داشتی ۴۰۰ راسی سال ۹۶