شما اینجا هستید

۲۷۹۶۰۴۰۴ _ طرح توجیهی اصلاح نژاد بز محلی با نژاد آلپاین بظرفیت ۲۰۰ راس سال ۹۶

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی اصلاح نژاد بز محلی با نژادآلپاین  به ظرفیت ۲۰۰راس

۱۲,۰۰۰ تومان

۲۷۹۶۰۴۰۴ _ طرح توجیهی اصلاح نژاد بز محلی با نژاد آلپاین بظرفیت ۲۰۰ راس سال ۹۶

شناسنامه طرح

مجری طرحآقای حامدکشفی
تولیدات طرحاصلاح نژاد
مساحت زمین مورد نیاز۱,۰۰۰ مترمربع
مساحت زیر بنا۱,۰۰۰ مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز۲,۲۳۰,۸۹۵ هزارریال
هزینه جاری طرح۴,۷۲۸,۶۰۴ هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز۷۲۴,۵۷۴ هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح۳,۰۵۵,۴۶۹ هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید۶۹۱,۰۹۴ هزارریال
سرمایه گذاری بانک۲,۳۶۴,۳۷۵ هزارریال
تسهیلات بلند مدت۱,۷۸۴,۷۱۶ هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت۵۷۹,۶۵۹ هزارریال
شاغلین طرح۳ نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط۷,۳۸۱,۰۳۶ هزارریال
تولید در نقطه سر به سر۳۷.۰۳ درصد
نرخ بازده طرح۳۱.۶۲ درصد
بازگشت سرمایه به سال۱.۸۸ سال
آدرس محل اجرای طرحاستان سمنان – شهرستان شاهرود
تهیه کننده طرحشرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح

کسب وکار ۰۴۱۵۲۶۲۲۲۲۹  http://www.tarh-tojihi.ir/

هدف از اجرای طرحکمک به تولید در بخش دامداری

نظرات کاربران درباره ۲۷۹۶۰۴۰۴ _ طرح توجیهی اصلاح نژاد بز محلی با نژاد آلپاین بظرفیت ۲۰۰ راس سال ۹۶