شما اینجا هستید

۲۸۹۵۰۳۰۲ -طرح توجیهی گاومیش داری فری استال ۵۰ هزار راسی سال ۹۵

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

گاو میش داری فری استال  ۵۰ هزار راسی

۱۰,۰۰۰ تومان

۲۸۹۵۰۳۰۲ -طرح توجیهی گاومیش داری فری استال ۵۰ هزار راسی سال ۹۵

شناسنامه طرح

مجری طرحآقای
تولیدات طرحگوشت و شیر گاومیش
مساحت زمین مورد نیاز۵۰۰,۰۰۰ مترمربع
مساحت زیر بنا۴۸۳,۹۱۲ مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز۶,۱۹۰,۱۵۰,۸۸۰ هزارریال
هزینه جاری طرح۳,۹۹۴,۰۴۲,۲۴۴ هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز۵۷۴,۴۹۳,۶۶۶ هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح۶,۷۶۴,۶۴۴,۵۴۶ هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید۱,۱۲۳,۶۷۸,۹۰۹ هزارریال
سرمایه گذاری بانک۵,۶۴۰,۹۶۵,۶۳۷ هزارریال
تسهیلات بلند مدت۵,۱۸۱,۳۷۰,۷۰۴ هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت۴۵۹,۵۹۴,۹۳۳ هزارریال
شاغلین طرح۶۱۴ نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط۶,۵۲۹,۲۹۳,۰۰۰ هزارریال
تولید در نقطه سر به سر۱۶.۸۱ درصد
نرخ بازده طرح۲۰.۹۳ درصد
بازگشت سرمایه به سال۴.۲۱ سال
آدرس محل اجرای طرحاستان
تهیه کننده طرحشرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح

کسب وکار ۰۹۱۴۳۲۳۴۰۷۴  http://www.tarh-tojihi.ir/

هدف از اجرای طرحکمک به تولید در بخش دامپروری

نظرات کاربران درباره ۲۸۹۵۰۳۰۲ -طرح توجیهی گاومیش داری فری استال ۵۰ هزار راسی سال ۹۵