شما اینجا هستید

۳۵۹۶۰۸۰۱ – طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی در قفس با ظرفیت ۶۰۰۰۰ قطعه سال ۹۶

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی طرح پرورش مرغ گوشتی در قفس  با ظرفیت ۶۰۰۰۰  قطعه در دوره و ۸ دوره در سال

۱۰,۰۰۰ تومان

۳۵۹۶۰۸۰۱ – طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی در قفس با ظرفیت ۶۰۰۰۰ قطعه سال ۹۶

شناسنامه طرح

مجری طرحآقای
تولیدات طرحگوشت مرغ
مساحت زمین مورد نیاز۳۰,۰۰۰ مترمربع
مساحت زیر بنا۲۱۳۵ مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز۴۴,۱۸۳,۲۸۳ هزارریال
هزینه جاری طرح۳۵,۴۰۶,۴۷۲ هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز۸,۱۸۲,۷۸۵ هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح۵۲,۳۶۶,۰۶۸ هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید۱۰,۴۷۳,۲۱۴ هزارریال
سرمایه گذاری بانک۴۱,۸۹۲,۸۵۴ هزارریال
تسهیلات بلند مدت۳۵,۳۴۶,۶۲۶ هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت۶,۵۴۶,۲۲۸ هزارریال
شاغلین طرح۸ نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط۴۷,۹۵۵,۵۵۲ هزارریال
تولید در نقطه سر به سر۳۰.۹۲ درصد
نرخ بازده طرح۲۱.۷۲ درصد
بازگشت سرمایه به سال۳.۸۶ سال
آدرس محل اجرای طرحاستان خوزستان
تهیه کننده طرحشرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح

کسب وکار ۰۴۱۵۲۶۲۲۲۲۹  http://www.tarh-tojihi.ir/

هدف از اجرای طرحکمک به تولید در بخش طیور

نظرات کاربران درباره ۳۵۹۶۰۸۰۱ – طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی در قفس با ظرفیت ۶۰۰۰۰ قطعه سال ۹۶