نگارش بیزینس پلن در فرمت های بانک و ادارات

برآورده کردن میزان سرمایه گذاری

دانلود طرح توجیهی در قالب word و pdf

تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیه

شما اینجا هستید

۵۰۹۵۰۸۱۰ _ طرح توجیهی گلخانۀ صیفی جات بمساحت ۱۹۲۰۰ مترمربع سال ۹۵

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی گلخانه صیفی جات

10,000 تومان

۵۰۹۵۰۸۱۰ _ طرح توجیهی گلخانۀ صیفی جات بمساحت ۱۹۲۰۰ مترمربع سال ۹۵

شناسنامه طرح

مجری طرحشرکت چغندر کاران میثاق اراک
تولیدات طرحصیفی جات
مساحت زمین مورد نیاز۲۲,۰۰۰ مترمربع
مساحت زیر بنا۱,۰۲۵ مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز۴۹,۲۶۶,۹۸۴ هزارریال
هزینه جاری طرح۱۰,۳۷۶,۵۲۰ هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز۱,۳۵۹,۹۵۷ هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح۵۱,۹۴۶,۹۴۱ هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید۶,۳۸۲,۶۹۴ هزارریال
سرمایه گذاری بانک۴۵,۵۶۴,۲۴۷ هزارریال
تسهیلات بلند مدت۴۴,۳۴۰,۲۸۶ هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت۱,۲۲۳,۹۶۱ هزارریال
شاغلین طرح۱۷ نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط۲۵,۷۶۰,۰۰۰ هزارریال
تولید در نقطه سر به سر۲۹.۵۴ درصد
نرخ بازده طرح۲۷.۲۱ درصد
بازگشت سرمایه به سال۳.۹۳ سال
آدرس محل اجرای طرحاستان مرکزی شهرستان اراک منطقه فراهان
تهیه کننده طرحشرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح

کسب وکار ۰۴۱۵۲۶۲۲۲۲۹  http://www.tarh-tojihi.ir/

هدف از اجرای طرحکمک به تولید در بخش

نظرات کاربران درباره ۵۰۹۵۰۸۱۰ _ طرح توجیهی گلخانۀ صیفی جات بمساحت ۱۹۲۰۰ مترمربع سال ۹۵