شما اینجا هستید

۵۷۳۳۹ – طرح توجیهی احداث کارگاه تولید دستمال کاغذی مهر ۹۳

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث کارگاه تولید دستمال کاغذی

۵,۰۰۰ تومان

۵۷۳۳۹ – طرح توجیهی احداث کارگاه تولید دستمال کاغذی مهر ۹۳

شناسنامه طرح

مجری طرحآقای
تولیدات طرحدستمال کاغذی
مساحت زمین مورد نیاز۲,۰۰۰ مترمربع
مساحت زیر بنا۹۶۵ مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز۸,۵۹۵,۳۵۸ هزارریال
هزینه جاری طرح۲۰,۴۴۹,۹۳۹ هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز۳,۰۷۰,۲۲۰ هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح۱۲,۴۶۵,۵۷۸ هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید۳,۱۳۳,۱۱۶ هزارریال
سرمایه گذاری بانک۹,۳۳۲,۴۶۳ هزارریال
تسهیلات بلند مدت۶,۸۷۶,۲۸۷ هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت۲,۴۵۶,۱۷۶ هزارریال
شاغلین طرح۱۶ نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط۲۵,۰۹۰,۰۰۰ هزارریال
تولید در نقطه سر به سر۳۸.۴۷ درصد
نرخ بازده طرح۶۱.۰۸ درصد
بازگشت سرمایه به سال۳.۲۶ سال
آدرس محل اجرای طرحاستان
تهیه کننده طرحشرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح

کسب وکار ۰۴۱۵۲۶۲۲۲۲۹  http://www.tarh-tojihi.ir/

هدف از اجرای طرحکمک به تولید در بخش صنعت

نظرات کاربران درباره ۵۷۳۳۹ – طرح توجیهی احداث کارگاه تولید دستمال کاغذی مهر ۹۳