شما اینجا هستید

۵۷۳۹۴ – طرح توجیهی تولید شن و ماسه به ظرفیت ۱۵۰۰۰۰ تن در سال اسفند ۹۳

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید شن و ماسه به ظرفیت ۱۵۰۰۰۰تن

درسال

۵,۰۰۰ تومان

۵۷۳۹۴ – طرح توجیهی تولید شن و ماسه به ظرفیت ۱۵۰۰۰۰ تن در سال اسفند ۹۳

شناسنامه طرح

مجری طرحخانم مژگان میرزا بیگی
تولیدات طرحشن و ماسه
مساحت زمین مورد نیاز۴,۰۰۰مترمربع
مساحت زیر بنا۴۰۰ مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز۵۴,۰۹۱,۹۳۳ هزارریال
هزینه جاری طرح۲۱,۵۹۱,۴۹۹ هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز۱,۷۴۹,۵۸۴ هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح۵۶,۶۴۱,۵۱۷ هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید۱۱,۹۶۸,۳۰۳ هزارریال
سرمایه گذاری بانک۴۴,۶۷۳,۲۱۴ هزارریال
تسهیلات بلند مدت۴۳,۲۷۳,۵۴۶ هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت۱,۳۹۹,۶۶۸ هزارریال
شاغلین طرح۲۰ نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط۴۲,۰۰۰,۰۰۰ هزارریال
تولید در نقطه سر به سر۳۶.۵۸ درصد
نرخ بازده طرح۵۶.۵۲ درصد
بازگشت سرمایه به سال۳.۶۷ سال
آدرس محل اجرای طرحاستان کرمانشاه
تهیه کننده طرحشرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح

کسب وکار ۰۹۱۴۳۲۳۴۰۷۴  http://www.tarh-tojihi.ir/

هدف از اجرای طرحکمک به تولید در بخش صنعتی

نظرات کاربران درباره ۵۷۳۹۴ – طرح توجیهی تولید شن و ماسه به ظرفیت ۱۵۰۰۰۰ تن در سال اسفند ۹۳