شما اینجا هستید

۵۷۹۴۰۳۱۷ _ طرح توجیهی خط تولید تیغه های درب کرکره ای سال ۹۴

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی خط تولید تیغه های درب کرکره ای

۸,۰۰۰ تومان

۵۷۹۴۰۳۱۷ _ طرح توجیهی خط تولید تیغه های درب کرکره ای سال ۹۴

شناسنامه طرح

مجری طرحآقای کرمی
تولیدات طرحتیغه های درب کرکره
مساحت زمین مورد نیاز۹۰۰ مترمربع
مساحت زیر بنا۹۰۰ مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز۷,۹۷۱,۴۲۲ هزارریال
هزینه جاری طرح۳۱,۲۱۴,۸۸۵ هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز۴,۷۵۳,۵۲۲ هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح۱۲,۷۴۴,۹۴۴ هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید۲,۵۶۴,۹۸۹ هزارریال
سرمایه گذاری بانک۱۰,۱۷۹,۹۵۵ هزارریال
تسهیلات بلند مدت۶,۳۷۷,۱۳۷ هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت۳,۸۰۲,۸۱۸ هزارریال
شاغلین طرح۶ نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط۳۴,۶۲۱,۷۱۴ هزارریال
تولید در نقطه سر به سر۴۳.۵۷ درصد
نرخ بازده طرح۳۱.۲۴ درصد
بازگشت سرمایه به سال۳.۴۱ سال
آدرس محل اجرای طرحاستان مرکزی – شهرستان خمین –  روستای قیدو
تهیه کننده طرحشرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح

کسب وکار ۰۹۱۴۳۲۳۴۰۷۴  http://www.tarh-tojihi.ir/

هدف از اجرای طرحکمک به تولید در بخش صنعتی

نظرات کاربران درباره ۵۷۹۴۰۳۱۷ _ طرح توجیهی خط تولید تیغه های درب کرکره ای سال ۹۴