شما اینجا هستید

۵۷۹۴۰۷۳۴ _ طرح توجیهی تولید وسایل و قطعات الکترونیکی خانگی و صنعتی بظرفیت ۱۰ هزار عدد در سال سال ۹۴

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید وسایل و قطعات هوشمند الکترونیکی خانگی و صنعتی

۸,۰۰۰ تومان

۵۷۹۴۰۷۳۴ _ طرح توجیهی تولید وسایل و قطعات الکترونیکی خانگی و صنعتی بظرفیت ۱۰ هزار عدد در سال سال ۹۴

شناسنامه طرح

مجری طرحآقای علی میرعزیزی
تولیدات طرحتولید وسایل و قطعات هوشمند الکترونیکی خانگی و صنعتی
مساحت زمین مورد نیاز۴۰۰ مترمربع
مساحت زیر بنا۴۰۰ مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز۶,۱۰۹,۶۲۶ هزارریال
هزینه جاری طرح۱۲,۴۳۶,۶۶۶ هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز۱,۸۰۲,۸۲۳ هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح۸,۰۱۲,۴۴۹ هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید۱۰۰,۰۰۰ هزارریال
سرمایه گذاری بانک۷,۹۱۲,۴۴۹ هزارریال
تسهیلات بلند مدت۶,۱۰۹,۶۲۶ هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت۱,۸۰۲,۸۲۳ هزارریال
شاغلین طرح۸ نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط۱۶,۰۰۰,۰۰۰ هزارریال
تولید در نقطه سر به سر۳۶.۸۱ درصد
نرخ بازده طرح۹۳.۵۳ درصد
بازگشت سرمایه به سال۲.۱۷ سال
آدرس محل اجرای طرحاستان تهران
تهیه کننده طرحشرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح

کسب وکار ۰۹۱۴۳۲۳۴۰۷۴  http://www.tarh-tojihi.ir/

هدف از اجرای طرحکمک به تولید در بخش صنعتی

نظرات کاربران درباره ۵۷۹۴۰۷۳۴ _ طرح توجیهی تولید وسایل و قطعات الکترونیکی خانگی و صنعتی بظرفیت ۱۰ هزار عدد در سال سال ۹۴