شما اینجا هستید

۵۷۹۴۰۹۴۵ _ طرح توجیهی تولید سفید کننده و جرم گیر بظرفیت ۳۵۰ تن در سال سال ۹۴

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سفید کننده و جرم گیر بظرفیت ۳۵۰ تن در سال

۸,۰۰۰ تومان

۵۷۹۴۰۹۴۵ _ طرح توجیهی تولید سفید کننده و جرم گیر بظرفیت ۳۵۰ تن در سال سال ۹۴

شناسنامه طرح

مجری طرحآقای .محمد حسینی
تولیدات طرحسفید کننده و جرم گیر
مساحت زمین مورد نیاز۵,۰۰۰ مترمربع
مساحت زیر بنا۱,۷۵۰ مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز۱۳,۷۹۲,۴۲۷ هزارریال
هزینه جاری طرح۱۵,۱۰۲,۵۹۹ هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز۱۰,۶۲۳,۴۸۳ هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح۲۴,۹۶۵,۹۱۱ هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید۱۴,۳۴۲,۴۲۷ هزارریال
سرمایه گذاری سرمایه گذار۱۰,۶۲۳,۴۸۳ هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت۱۰,۶۲۳,۴۸۳ هزارریال
شاغلین طرح۱۲ نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط۴۵,۵۰۰,۰۰۰ هزارریال
تولید در نقطه سر به سر۸.۳۷ درصد
نرخ بازده طرح۴۰.۵۲ درصد
بازگشت سرمایه به سال۰.۸۵ سال
آدرس محل اجرای طرحاستان تهران
تهیه کننده طرحشرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح

کسب وکار ۰۹۱۴۳۲۳۴۰۷۴  http://www.tarh-tojihi.ir/

هدف از اجرای طرحکمک به تولید در بخش صنعتی

نظرات کاربران درباره ۵۷۹۴۰۹۴۵ _ طرح توجیهی تولید سفید کننده و جرم گیر بظرفیت ۳۵۰ تن در سال سال ۹۴