شما اینجا هستید

۵۷۹۴۱۰۴۷ _ طرح توجیهی تولید و بسته بندی آب به ظرفیت ۱۰۰۰۰۰ بطری در روز سال ۹۴

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید و بسته بندی آب به ظرفیت ۱۰۰۰۰۰ بطری در روز

۸,۰۰۰ تومان

۵۷۹۴۱۰۴۷ _ طرح توجیهی تولید و بسته بندی آب به ظرفیت ۱۰۰۰۰۰ بطری در روز سال ۹۴

۵۷۹۴۱۰۴۷شناسنامه طرح

مجری طرحآقای بهروز خمیسی
تولیدات طرحآب بسته بندی شده
مساحت زمین مورد نیاز۳,۰۰۰ مترمربع
مساحت زیر بنا۹۹۰ مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز۳۴,۵۷۵,۰۶۵ هزارریال
هزینه جاری طرح۱۰۸,۱۹۲,۷۷۸ هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز۱۶,۴۰۳,۵۸۴ هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح۵۲,۱۷۸,۶۴۹ هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید۱۱,۳۹۵,۷۳۰ هزارریال
سرمایه گذاری بانک۴۰,۷۸۲,۹۱۹ هزارریال
تسهیلات بلند مدت۲۷,۶۶۰,۰۵۲ هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت۱۳,۱۲۲,۸۶۷ هزارریال
شاغلین طرح۲۳ نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ هزارریال
تولید در نقطه سر به سر۳۹.۴۵ درصد
نرخ بازده طرح۳۲.۹۲ درصد
بازگشت سرمایه به سال۴.۸۸ سال
آدرس محل اجرای طرحاستان خوزستان – منطقه آزاد تجاری اروند
تهیه کننده طرحشرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح

کسب وکار ۰۴۱۵۲۶۲۲۲۲۹  http://www.tarh-tojihi.ir/

هدف از اجرای طرحکمک به تولید در بخش صنعتی

نظرات کاربران درباره ۵۷۹۴۱۰۴۷ _ طرح توجیهی تولید و بسته بندی آب به ظرفیت ۱۰۰۰۰۰ بطری در روز سال ۹۴