شما اینجا هستید

۵۷۹۴۱۰۵۲ _ طرح توجیهی بازیافت و تفکیک زباله به ظرفیت ۲۵۰۰۰ تن در سال سال ۹۴

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت و تفکیک زباله به ظرفیت ۲۵۰۰۰ تن  درسال

۸,۰۰۰ تومان

۵۷۹۴۱۰۵۲ _ طرح توجیهی بازیافت و تفکیک زباله به ظرفیت ۲۵۰۰۰ تن در سال سال ۹۴

شناسنامه طرح

مجری طرحآقای
تولیدات طرحبازیافت و تفکیک زباله
مساحت زمین مورد نیاز۶۰۹ مترمربع
مساحت زیر بنا۴۵۰ مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز۳۴,۵۹۰,۵۴۲ هزارریال
هزینه جاری طرح۴۱,۰۶۸,۲۳۴ هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز۵,۷۸۴,۸۲۹ هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح۴۳,۳۷۵,۳۷۱ هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید۱۱,۰۷۵,۰۷۴ هزارریال
سرمایه گذاری بانک۳۲,۳۰۰,۲۹۶ هزارریال
تسهیلات بلند مدت۲۷,۶۷۲,۴۳۳ هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت۴,۶۲۷,۸۶۳ هزارریال
شاغلین طرح۴۸ نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط۵۳,۳۷۵,۰۰۰ هزارریال
تولید در نقطه سر به سر۶۲.۲۹ درصد
نرخ بازده طرح۳۹.۸۰ درصد
بازگشت سرمایه به سال۳.۸۶ سال
آدرس محل اجرای طرحاستان ایلام
تهیه کننده طرحشرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح

کسب وکار ۰۴۱۵۲۶۲۲۲۲۹  http://www.tarh-tojihi.ir/

هدف از اجرای طرحکمک به تولید در بخش صنعتی

نظرات کاربران درباره ۵۷۹۴۱۰۵۲ _ طرح توجیهی بازیافت و تفکیک زباله به ظرفیت ۲۵۰۰۰ تن در سال سال ۹۴