شما اینجا هستید

۵۷۹۵۰۸۳۷ _طرح توجیهی آموزشگاه اجرای کفپوش های اپوکسی و دیوارپوش های دکوراتیو سال ۹۵

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی آموزشگاه اجرای کفپوش های ایوکسی و دیوارپوش های دکوراتیو

۱۰,۰۰۰ تومان

۵۷۹۵۰۸۳۷ _طرح توجیهی آموزشگاه اجرای کفپوش های اپوکسی و دیوارپوش های دکوراتیو سال ۹۵

شناسنامه طرح

مجری طرحآقای
تولیدات طرحآموزشگاه اجرای کفپوش های اپوکسی ودیوارپوش های دکوراتیو
مساحت زمین مورد نیاز۱,۵۰۰ مترمربع
مساحت زیر بنا۱,۵۰۰ مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز۵,۴۰۶,۴۶۰ هزارریال
هزینه جاری طرح۶,۶۷۷,۷۴۰ هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز۷۰۱,۶۱۴ هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح۷,۱۵۸,۰۷۴ هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید۴,۳۹۴,۲۸۲ هزارریال
سرمایه گذاری بانک۲,۷۶۳,۷۹۱ هزارریال
تسهیلات بلند مدت۲,۲۰۲,۵۰۰ هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت۵۶۱,۲۹۱ هزارریال
شاغلین طرح۹ نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط۷,۶۸۰,۰۰۰ هزارریال
تولید در نقطه سر به سر۷۴.۹۴ درصد
نرخ بازده طرح۳۴.۸۶ درصد
بازگشت سرمایه به سال۴.۰۱ سال
آدرس محل اجرای طرحاستان
تهیه کننده طرحشرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح

کسب وکار ۰۹۱۴۳۲۳۴۰۷۴  http://www.tarh-tojihi.ir/

هدف از اجرای طرحکمک به تولید در بخش صنعتی

نظرات کاربران درباره ۵۷۹۵۰۸۳۷ _طرح توجیهی آموزشگاه اجرای کفپوش های اپوکسی و دیوارپوش های دکوراتیو سال ۹۵