نگارش بیزینس پلن در فرمت های بانک و ادارات

برآورده کردن میزان سرمایه گذاری

دانلود طرح توجیهی در قالب word و pdf

تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیه

شما اینجا هستید

۶۷۹۴۰۳۲ _ طرح توجیهی احداث سردخانه ۲۰۰۰ تنی سال ۹۴

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث سردخانه ۲۰۰۰ تنی

8,000 تومان

۶۷۹۴۰۳۲ _ طرح توجیهی احداث سردخانه ۲۰۰۰ تنی سال ۹۴

شناسنامه طرح

مجری طرحآقای غفاربیگی
تولیدات طرحخدمات سردخانه
مساحت زمین مورد نیاز۵,۰۰۰ مترمربع
مساحت زیر بنا۱,۷۱۴ هزارریال
هزینه ثابت طرح مورد نیاز۳۰,۱۹۲,۱۰۷ هزارریال
هزینه جاری طرح۴,۸۶۳,۷۳۵ هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز۲۲۴,۷۸۳ هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح۳۰,۴۱۶,۸۹۰ هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید۶,۰۸۳,۳۷۸ هزارریال
سرمایه گذاری بانک۲۴,۳۳۳,۵۱۲ هزارریال
تسهیلات بلند مدت۲۴,۱۵۳,۶۸۶ هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت۱۷۹,۸۲۶ هزارریال
شاغلین طرح۷ نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط۱۳,۵۰۵,۰۰۰ هزارریال
تولید در نقطه سر به سر۲۹.۴۵ درصد
نرخ بازده طرح۲۲.۳۹ درصد
بازگشت سرمایه به سال۴.۱۹ سال
آدرس محل اجرای طرحاستان فارس – شهرستان سروستان
تهیه کننده طرحشرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح

کسب وکار ۰۴۲۴۶۲۲۲۲۲۹  http://www.tarh-tojihi.ir/

هدف از اجرای طرحکمک به تولید در بخش صنعتی – کشاورزی

نظرات کاربران درباره ۶۷۹۴۰۳۲ _ طرح توجیهی احداث سردخانه ۲۰۰۰ تنی سال ۹۴