تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیهپرداخت ۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات ب...

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی احیای هدایت هدفمند تعاونی های اشتغالزا و توسعه بازار را با کمک بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری از دیگر اقدامات حمایتی در تکمیل زنجیره تعاونی ها عنوان کرد و گفت: در این بخش میزان تسهیلات از ۶۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۲۱ هزار میلیارد تومان در سال جاری می رسد.