تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیهامهال تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده ح...

بانک سینا در راستای سیاست های حمایتی و مساعدت کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و پیرو ابلاغیه بانک مرکزی ج.ا.ا نسبت به امهال تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده حوزه گردشگری اقدام کرده است.