تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیهوامهای دهیاری

وامهای دهیاری

وامهایی در قالب فرم دهیاری از سال ۹۵ ابلاغ شده است که در سال ۹۷ اجرایی شده است و برای دریافت این نوع وامها به دهیاری مراجعه کرده و طبق دستورالعمل زیر دریافت کنید نمونه فرم تکمیل شده طرح توجیهی فرم دهیاری را از این قسمت دریافت کنید