تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیهوام و تسهیلات مشاغل خانگی کم بهره در سال ۹۹

وام و تسهیلات مشاغل خانگی کم بهره در سا...

تسهیلات و طرح مشاغل خانگی تسهیلات مشاغل خانگی سال ۹۹ در دو فرم و قالب ارائه میشود یکی بصورت مستقل که متقاضی درخواست میدهد و به نام خود مجوز میگیرد که مجوز را با ثبت نام در سامانه میتوان دریافت کرد سپس از تسهیلاتی که داده میشود به نام خود استفاده می کند نوع دوم […]

طرح ملی الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی

طرح ملی الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی

طرح ملی الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی طرح ملی الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی از جمله طرح‌های حمایتی حوزه اشتغال، ذیل برنامه اشتغال فراگیر است که با نقش آفرینی سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان (جهاددانشگاهی) به عنوان نهاد واسط، تسهیل‌گر و توسعه‌ای در هشت استان کشور (آذربایجان‌غربی، چهارمحال‌و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، […]