تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیهz01- آموزش کاشت ایروپونیک زعفران در سالن بصورت فشرده

z01- آموزش کاشت ایروپونیک زعفران در سالن...

مقدمه کشت زعفران به روش ایروپونیک مثل جوانه زدن پیاز است که مدتی در جایی می ماند و پیاز جوانه می زند ولی کشت زعفران با روش علمی و در محیط کشت انجام میگیرد که برای اولین بار آقای بل در چین اینکار را سال ۲۰۰۶ انجام دادند و با تلاش بیشتر به یک نتیجه […]