تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیهآشنایی با ضوابط دامداری در کتاب نظام دامپروری

آشنایی با ضوابط دامداری در کتاب نظام د...

آنچیزی که در کتاب نظام دامپروری مرور خواهد شد به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد ۱- مقررات ، کلیات و نحوه صدور پروانه ۲- پرورش و نگهداری دام ، جمع آوری شیر و مراکز تولید و انجماد اسپرم ۳- پرورش و نگهداری دام سبک ، آهو و گوزن ۴- پرورش و نگهداری شتر […]