نگارش کسب و کار اینترنتی

برآورده کردن میزان سرمایه گذاری

دانلود طرح توجیهی

تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیه

شما اینجا هستید

۵۷۹۴۱۱۶۱ _ طرح توجیهی تولید و تبدیل مواد اولیه به محصول و ذخیره سازی سال ۹۴

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید و تبدیل مواد اولیه به محصول و ذخیره سازی

8,000 تومان

۵۷۹۴۱۱۶۱ _ طرح توجیهی تولید و تبدیل مواد اولیه به محصول و ذخیره سازی سال ۹۴

شناسنامه طرح

مجری طرح آقای
تولیدات طرح تولید و تبدیل مواد اولیه به محصول و ذخیره سازی
مساحت زمین مورد نیاز ۲۵,۰۰۰ مترمربع
مساحت زیر بنا ۵۰۰ مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز  ۱۹۱,۴۹۸,۵۸۰ هزارریال
هزینه جاری طرح ۳۸,۷۸۳,۴۶۹ هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز ۱,۵۸۱,۱۹۳ هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح ۱۹۳,۰۷۹,۷۷۳ هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید ۳۸,۶۱۵,۹۵۵ هزارریال
سرمایه گذاری بانک ۱۵۴,۴۶۳,۸۱۸ هزارریال
تسهیلات بلند مدت ۱۵۳,۱۹۸,۸۶۴ هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت ۱,۲۶۴,۹۵۴ هزارریال
شاغلین طرح ۱۵ نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ هزارریال
تولید در نقطه سر به سر ۲۱.۸۶ درصد
نرخ بازده طرح ۴۴.۸۳ درصد
بازگشت سرمایه به سال ۲.۲۰ سال
آدرس محل اجرای طرح استان
تهیه کننده طرح شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح

کسب وکار ۰۹۱۴۳۲۳۴۰۷۴  http://www.tarh-tojihi.ir/

هدف از اجرای طرح کمک به تولید در بخش صنعتی

نظرات کاربران درباره ۵۷۹۴۱۱۶۱ _ طرح توجیهی تولید و تبدیل مواد اولیه به محصول و ذخیره سازی سال ۹۴