نرم افزار کامفار و نگارش طرح توجیهی و بیزینس پلن با نرم افزار

طرح توجیهی » نرم افزار کامفار و نگارش طرح توجیهی و بیزینس پلن با نرم افزار

طرح توجیهی بر اساس نرم افزار کامفار ( مزایای نرم افزار کامفار به شرح زیر است. )

به مدیران این فرصت را می دهد تا با بررسی نقدینگی و تامین سرمایه از منابع مالی مختلف، فرصت­­های پیش رو را به­ درستی ارزیابی کنند.

این نرم افزار از طولانی شدن پروژه جلوگیری می کند و به کار سرعت می بخشد.

نرم افزار کامفار پروژه­های سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت را شبیه­ سازی می­کند.

این نرم افزار به بررسی تعداد و هزینه تولید در مدت زمان مشخص می پردازد.

دانلود رایگان نمونه بیزینس پلن و طرح توجیهی با نرم افزار کامفار میخکوب صنعتی

قیمت طرح توجیهی و بیزینس پلن با نرم افزار کامفار

هزینه و قیمت طرح های توجیهی در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر است.

علت مناسب بودن قیمت طرح های توجیهی، حمایت از تولیدکننده داخلی و حذف هزینه های جانبی می باشد.

هزینه و قیمت نگارش طرح توجیهی با نرم افزار کامفار یک میلیون و پانصد هزار تومان می باشد

هزینه و قیمت نگارش طرح توجیهی یک میلیون تومان می باشد

قیمت تهیه نقشه پلان جانمایی کارخانه ۵۰۰ هزار تومان

هزینه طرح توجیهی و راهنمایی جهت پر کردن سامانه ۲۵۰ هزار تومان